Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Już 18 marca poznamy laureatów Śląskiej Nagrody Naukowej. Miło nam poinformować, że w prestiżowym gronie nominowanych badaczy znalazły się osoby związane ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Zwycięzców wybierze kapituła nagrody, której pracami kieruje w tym roku prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej SUM.

Śląska Nagroda Naukowa to wyróżnienie przyznawane przez wszystkie uczelni współorganizujące Śląski Festiwal Nauki KATOWICE badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki. Prezentują oni wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Wyróżnienie może być przyznane za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok jego wręczenia.
Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • Pracownik Uczelni
 • Doktorant (fundator: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)
 • Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Katowice

Wśród nominowanych ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego są:

 

 • prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM
  Prowadzi badania dotyczące etiopatogenezy i możliwości leczenia „choroby o stu twarzach" czyli stwardnienia rozsianego, będącej najczęstszą nieurazową przyczyną niesprawności młodych dorosłych. Jest inicjatorką utworzenia w Zabrzu pierwszego w Polsce Centrum Kompleksowego Diagnostyki i leczenia chorych na SM. Jest m.in. prezesem Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz członkiem Grupy Ekspertów Stwardnienia Rozsianego Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. Adamczyk-Sowa jest ekspertem w spotkaniach i konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie modyfikacji i tworzeniu zapisów programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce oraz autorem ekspertyz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie refundacji nowych leków immunomodulujących w ramach programów lekowych SM w Polsce.

 • dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Jest pasjonatką fizjoprofilaktyki, zajmuje się badaniem czynników wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz poszukiwaniem sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie. Jednym z jej największych osiągnięć naukowych jest przeprowadzenie badań pn. „Czynniki wpływające na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz sposoby zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie". Ich wyniki wskazały liczne czynniki ryzyka nieprawidłowości w obrębie postawy ciała, w grupach dzieci i młodzieży z różnymi problemami, tj. pacjenci po leczeniu onkologicznym, z astmą i alergią, z nadwagą i otyłością. Przedmiotem analizy był również styl życia całej rodziny i środowiska. Na podstawie badań powstały liczne publikacje o zasięgu międzynarodowym.

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku WNMK w Katowicach. Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.
  Od 2017 r. kieruje Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK im. A. Mielęckiego w Katowicach, w którym wykonuje się największą w Polsce liczbę transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Corocznie w Ośrodku wykonuje się ponad 300 zabiegów, w tym ponad 100 przeszczepień allogenicznych, tzn. od dawców rodzinnych i niespokrewnionych. W 2018 r. prof. Helbig wprowadził do codziennej praktyki klinicznej przeszczepienie od nie w pełni zgodnych dawców rodzinnych tzw. transplantacje haploidentyczne. Od tego czasu szpital wykonał z powodzeniem 80 tego typu zabiegów. Procedury te pozwalają na wykonanie transplantacji u prawie każdego pacjenta co powoduje, że współcześnie nie ma dużego problemu ze znalezieniem dawcy do transplantacji komórek macierzystych.

 • dr hab. n .med. Bartosz Hudzik, prof. SUM – Kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  Zajmuje się epidemiologią choroby wieńcowej i zawału serca, strategiami leczenia przeciwzakrzepowego w chorobie wieńcowej, zawale serca i migotaniu przedsionków, stanami nadkrzepliwości, zaburzeniami metabolicznymi, rolą cytokin w patogenezie miażdżycy i restenozy oraz biomarkerami w kardiologii. Jest współautorem „Cyklu prac dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych". Współtworzył także ogólnopolską kampanię „Zawał serca – Czas to życie". Jej wyniki przedstawiono za zjazdach naukowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Kongres ESC), Asocjacji Przezskórnych Interwencji wieńcowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Kongres EuroPCR), kongresie Kardiologia Prewencyjna.

 • dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, prof. SUM – Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.
  Prowadzi kompleksowe badania z wykorzystaniem technik spektroskopowych, mikrokalorymetrycznych oraz SPME nad analizą aktywności antyoksydacyjnej oraz oddziaływaniami leków i nowosyntetyzowanych substancji z białkami transportującymi (w tym również zmodyfikowanymi) oraz nanonośnikami.

 • mgr Mateusz Stojko. W 2017 r. rozpoczął studia doktoranckie w dyscyplinie nauk farmaceutycznych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM. Od 2016 r. pracuje na stanowisku asystenta w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.
  Prowadzi badania nad polimerowymi włókninami opatrunkowymi do leczenia trudno gojących się ran, charakteryzującej się kontrolowanym uwalnianiem naturalnej substancji czynnej o reparacyjno- regeneracyjnym działaniu, włóknistą strukturą oraz całkowitą biodegradacją na nietoksyczne produkty. Poprzez elektroprzędzenie alifatycznych poliestrów i poliestrowęglanów otrzymano włókniny opatrunkowe uwalniające propolis w kontrolowany sposób. Włókniny przyspieszają czas regeneracji uszkodzonych tkanek, a także ograniczają powikłania i powstawanie blizn, co podnosi komfort życia pacjenta, poprzez zniesienie konieczności stosowania dodatkowych leków oraz zmiany opatrunku. Otrzymany opatrunek aplikowany jest na początku leczenia, zabezpiecza ranę i uwalnia lek przez cały proces gojenia, jednocześnie ulegając degradacji. Nie ma konieczności jego usuwania lub zmieniania, ponieważ ulega rozpadowi w czasie równym przewidywanemu czasowi gojenia rany.

 • prof. dr hab. n. med. Jan Zejda – Kierownik Katedry i Zakładu Epidemiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach (nominowany w kategorii „Nagroda Specjalna").
  Prowadzi badania w zakresie epidemiologii klinicznej i środowiskowej, w szczególności dotyczące skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia środowiska w aglomeracji katowickiej i posiadające znaczenie dla programów profilaktycznych. Wielokrotnie kierował grantami naukowymi finansowanymi w ramach konkursów krajowych oraz w ramach współpracy międzynarodowej. Był kilkakrotnie czasowym doradcą Światowej Organizacji Zdrowia oraz profesorem afiliowanym przy Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Saskatchewan w Kanadzie (2011-2016). W kraju pełnił funkcje eksperckie w programach Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Badań Naukowych, był m.in. prezesem Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologii oraz przewodniczącym Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, konsultantem wojewódzkim i krajowym w dziedzinie epidemiologii. Wszystkie zadania i funkcje prof. Zejdy posiadające wymiar krajowy były w środowisku utożsamiane z rangą i znaczeniem ośrodka katowickiego. Ponadto szereg jego aktywności wpisuje się w czytelny sposób w kreowanie aktywnego wizerunku miasta Katowice jako nowoczesnego ośrodka akademickiego. Aktualna aktywność prof. Zejdy w obszarze zdrowia publicznego i epidemiologii obejmuje analizę ważnego problemu tzw. wielochorobowości głównie w populacji Katowic, co przełoży się na rekomendacje ukierunkowane na poprawę funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.

Nominowani do Śląskiej Nagrody Naukowej przygotowali ciekawe pytania z dziedzin, którymi zajmują się na co dzień w ramach swojej pracy naukowej. Odpowiedzi na nie możecie znaleźć na stronie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/naukowe-zaczepki-2022

Serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy sukcesu!

 

[Przesłane przez: Dominika Kardynał]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.