Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

W prestiżowym czasopiśmie „International Journal of Environmental Research and Public Health" ukazała się publikacja naukowców z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu pt." The Project "Colourful Means Healthy" as an Educational Measure for the Prevention of Diet-Related Diseases: Investigating the Impact of Nutrition Education for School-Aged Children on Their Nutritional Knowledge".

W Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. prowadzono projekt edukacyjny „Warsztaty Kulinarno-Edukacyjne: Kolorowo znaczy zdrowo". Uczestnikami projektu byli uczniowie klas drugich szkół podstawowych (317 uczniów w wieku 7–9 lat). Projekt „Kolorowo znaczy zdrowo" jako działanie edukacyjne w profilaktyce chorób dietozależnych: badanie wpływu edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na ich poziom wiedzy żywieniowej" powstał na podstawie projektu edukacyjnego „Kolorowo znaczy zdrowo", który był realizowany w latach 2017-2019 w Katedrze Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w partnerstwie z Gminą Siemianowice Śląskie i współfinansowany ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-C036/16). Uczestnikami projektu byli uczniowie edukacji ze Szkół Podstawowych w Siemianowicach Śląskich. Celem badania była ocena zmiany wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia wśród dzieci w wieku 7–9 lat po przeprowadzonej edukacji żywieniowej w ramach projektu „Kolorowo znaczy zdrowo". W ramach ewaluacji projektu dzieci uczestniczące w badaniu zostały poproszone o ocenę wybranych produktów żywnościowych pod kątem ich wpływu na zdrowie człowieka. Wyniki badania wykazały istotną różnicę między odsetkiem poprawnych odpowiedzi udzielonych przez uczniów przed i po edukacji żywieniowej. Realizacja programu edukacyjnego spowodowała wzrost wiedzy żywieniowej uczestników. W pracy wykazano potencjał edukacji żywieniowej w formie warsztatów kulinarnych i edukacyjnych w zakresie zwiększania wiedzy żywieniowej. Wykazano, że warsztaty są użytecznym środkiem poprawy nawyków żywieniowych i eliminacji błędów żywieniowych w badanej populacji.

Cztery moduły dydaktyczne

W czasie trwania projektu, w ramach zajęć warsztatowych, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników Katedry Dietetyki w czterech autorskich modułach dydaktycznych (edukacja żywieniowa, warsztaty sensoryczne, warsztaty kulinarne, kuchnia molekularna) zrealizowano działania służące zwiększeniu przez dzieci zainteresowania tematyką prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, polegające na:

  • zachęceniu do spożywania produktów zalecanych w codziennym żywieniu, w oparciu o najnowsze zalecenia żywieniowe dla dzieci,
  • przełamaniu oporów przed nowymi (dotąd nie znanymi) produktami spożywczymi i zachęceniu do ich spożywania,
  • poznawaniu nowych smaków i zapachów, sprzyjającemu akceptacji nielubianych dotychczas produktów żywnościowych,
  • promowaniu spożywania żywności naturalnej/nieprzetworzonej,
  • kształtowaniu umiejętności urozmaicania i komponowania smacznych i zdrowych posiłków,
  • zapobieganiu spożywaniu nadmiernych ilości cukru i soli.

Szczegóły badania

Celem działań pracowników Katedry było zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w wykonywaniu zadań, co ma pozytywny wpływ na motywację do wprowadzania korzystnych zmian oraz na rozwój zdolności percepcyjnych. Metody aktywizujące wykorzystane w trakcie zajęć umożliwiły połączenie edukacji i zabawy, zwiększając przy tym atrakcyjność procesu edukacyjnego i jego skuteczność.

Wyniki opublikowane w pracy opierały się na ewaluacji projektu, którą stanowił m.in. test wyboru produktów spożywczych. Przed rozpoczęciem projektu i po przeprowadzeniu edukacji dzieci zostały poproszone o ocenę wybranych 14 produktów spożywczych w kontekście ich wpływu na zdrowie (zdrowe vs. niezdrowe). Ocena skuteczności edukacji była możliwa poprzez dokonanie porównania liczby wskazanych poprawnie produktów oraz na podstawie odpowiedzi na pytania sprawdzające wiedzę, przed jak i po przeprowadzeniu edukacji. Stwierdzono statystycznie istotnie większą częstość poprawnych odpowiedzi udzielonych po edukacji żywieniowej, co pozwoliło sformułować wniosek, że realizacja programu edukacyjnego spowodowała wzrost wiedzy żywieniowej uczestników. W pracy wykazano potencjał edukacji żywieniowej, przeprowadzonej w formie warsztatów kulinarnych i edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, odpowiednio dostosowanych do grupy wiekowej uczestników.

Należy podkreślić, że opisywany projekt nie był jedynym tego typu działaniem podejmowanym przez pracowników Katedry Dietetyki. Mając świadomość istotności realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, pracownicy Katedry Dietetyki realizują tego typu przedsięwzięcia od wielu lat kierując je do różnych grup wiekowych. Dotychczas zrealizowano m.in. warsztaty „Dziecięca Akademia Sztuki Kulinarnej", serię warsztatów edukacyjnych "Lepszy start w przyszłość", warsztaty „Zdrowo się odżywiaj" w ramach projektu „Od wiedzy do zdrowia", czy organizowane cyklicznie „Dni edukacji żywieniowej". W najbliższym czasie, w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki" planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnych projektów. Pierwszy z nich „Apetyt na zdrowe żywienie", adresowany będzie do młodzieży szkół średnich, drugi „Schody Zdrowia-edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa", realizowany we współpracy z Zakładem Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii WNoZK, Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS i Fundacją ISKIERKA, adresowany będzie do uczniów 6-7 klas szkół podstawowych.

kolorowo i zdrowo zd. 2

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.