Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
prof. dr hab. Ilona Kopyta

„Neurologia dziecięca w praktyce pediatry” to publikacja wydana przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Jest nowoczesnym opracowaniem naukowym podejmującym tematykę najistotniejszych zagadnień neurologii dziecięcej, a więc padaczki i nie padaczkowych stanów napadowych, w tym tików, a kolejno schorzeń demielinizacyjnych, naczyniowych i nerwowo-mięśniowych.  Nowoczesne ujęcie tematu, zamieszczenie aktualnych rekomendacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wymieniowych problemach sprawia, że podręcznik stanowi źródło wiedzy przede wszystkim dla pediatrów zajmujących się dziećmi ze schorzeniami układu nerwowego w swej codziennej praktyce, ale także dla lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu neurologii i neurologii dziecięcej oraz lekarzy podstawowej opieki medycznej. Nowatorskim jest chociażby uwzględnienie w publikacji zagadnień medycyny sądowej oraz opiniowania sądowo-lekarskiego w zakresie neurologii dziecięcej, co jest obiektem ostatniego rozdziału książki.

Redaktorem naukowym podręcznika jest prof. Ilona Kopyta, z kolei redaktorami podrozdziałów są uznani polscy specjaliści  zajmujący się naukowo oraz w swej codziennej praktyce lekarskiej szczegółowymi zagadnieniami neurologii dziecięcej. Podręcznik posiada rekomendację Profesor Teresy Jackowskiej, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, która w swojej recenzji napisała tak:

Książka, którą macie Państwo w rękach to niezwykle ważna publikacja, przydatna w codziennej praktyce pediatrycznej. Wprawdzie jest wydana w cyklu „W gabinecie lekarza POZ” to jestem przekonana, że będzie przydatna pediatrom pracującym zarówno w szpitalu, jak i w poradni. Jest to podręcznik napisany w zwięzłej formie przez wybitnych specjalistów z neurologii dziecięcej i neurologii pracujących w klinikach w Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie (…) Publikacja zawiera wiele tabel, rycin, a jak pisze autorka we wstępie książki omówiono zagadnienia dotyczące aktualnej, nowoczesnej diagnostyki schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego z uwzględnieniem diagnostyki neuroobrazowej, elektrofizjologicznej i genetycznej i trudno z tym się nie zgodzić. Książka oparta jest na aktualnym piśmiennictwie oraz wiedzy i doświadczeniu z praktyki autorów, a każdy rozdział zawiera podsumowanie tak cenne dla czytelnika.

Prof. dr hab. n. med. Ilona Kopyta  jest specjalistą  pediatrii i neurologii dziecięcej, nauczycielem  akademickim i pracownikiem naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestniczyła w projektach badawczych poświęconych swojemu najważniejszemu zainteresowaniu naukowemu, czyli badaniom nad czynnikami ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci. Problematyka schorzeń naczyniowych mózgu u dzieci stanowiła tematykę pracy doktorskiej Prof. Ilony Kopyta pt. „Wybrane czynniki ryzyka chorób naczyń mózgowych u dzieci po udarze niedokrwiennym mózgu”. Badania prowadziła wówczas w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 P05E 135 23.

Kolejno badania realizowała w ramach grantów i prac statutowych, a wyniki złożyły się na cykl prac stanowiących pracę habilitacyjną Pani Profesor pt. „Analiza obrazu klinicznego oraz etiologia udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem biochemicznych, immunologicznych i genetycznych czynników ryzyka”. We współpracy z Politechniką Śląską w Katowicach prof. Kopyta prowadziła badania w zakresie inżynierskich metod oceny chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym leczonych toksyną botulinową , a wyniki badań zostały opublikowane w monografii pt. „Wykorzystanie metod inżynierskich w analizie chodu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” wydanej nakładem  Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2016 r. Prof. Ilona Kopyta jest od 2010 r. współpracownikiem naukowym międzynarodowej grupy badaczy zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi chorób naczyń mózgowych w populacji dziecięcej – IPSS (International Peditric Stroke Study) z siedzibą w Hospital for Sick Children, Toronto. Aktualnie jest także członkiem Rady Naukowej Kongresu założycielskiego IPSO (International Pediatric Stroke Organisation) w Wiedniu. Celem IPSO jest zrzeszanie badaczy zajmujących się naukowo oraz praktycznie problematyką chorób naczyniowych mózgu u dzieci, a także opiekunów i rodziców chorych dzieci. W ramach naukowej współpracy z IPSS powstały publikacje z udziałem Pani Profesor, np. poświęcone czynnikom ryzyka wczesnego zgonu dzieci z udarem oraz wpływu infekcji SARS-CoV-2 na choroby naczyniowe mózgu u dzieci („Mortality after arterial pediatric ischemic stroke”, Pediatrics 2018; „International prevalence and mechanisms of SARS-CoV-2 in childhood arterial ischemic stroke during the COVID-19 pandemic”, Stroke 2022).

Od 2022 r. prof. Ilona Kopyta jest członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, EPNS (Euroepan Pediatric Neurology Society), a także przedstawicielem zarządu EPNS w panelu udaru mózgu Europejskiej Akademii Neurologii (EAN , European Academy of Neurology) oraz w Europejskim Towarzystwie Niepełnosprawności Dziecięcej (EACD, Euroepan Academy of Childhood Disability). Prof. Ilona Kopyta pełni także rolę Zastępcy Przewodniczącej Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (PTND). Odbywała staże zagraniczne m. in. na Oddziale Neurologii Dziecięcej Królewskiego Szpitala Karolinska w Sztokholmie i Oddziale Neurologii Dziecięcej Shaare Zedek w Jerozolimie. Profesor Kopyta jest cenionym wykładowcą kursów i konferencji w Polsce i zagranicą, współorganizatorką kolejnych edycji konferencji NEUROSILESIA zajmujących się aktualnymi zagadnieniami diagnostyki i terapii schorzeń układu nerwowego dzieci i dorosłych. Autorka wielu recenzji artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, a także podręcznika „Udar mózgu u dzieci i młodzieży” opublikowanego nakładem PZWL (2021), a także kilkunastu publikacji popularnonaukowych dotyczących problemów zdrowia u dzieci, a przeznaczonych  dla rodziców i nauczycieli. Prof. Ilona Kopyta jest członkiem komitetów redakcyjnych BMC Neurology oraz Journal of Pediatric Neurology, a także autorką ponad osiemdziesięciu prac naukowych, współautorką monografii oraz rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych, a także ponad stu trzydziestu doniesień zjazdowych. Jest promotorem 3 ukończonych przewodów doktorskich  oraz 2 przewodów w toku, a także recenzentem 8 prac doktorskich; pełniła rolę sekretarza w komisji habilitacyjnej.  W ramach działalności organizacyjnej wprowadziła leczenie nusinerssenem dzieci z rdzeniowym zanikiem mięsni (SMA, spinal muscular atrophy) na terenie województwa śląskiego w ramach programu EAP (Expanded Access Program). Profesor Kopyta drugą kadencję pełni rolę zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, została także delegatem SIL na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy (12-14 maja 2022).

 

"okładka

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.