Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
Prof. Krzysztof Solarz w pracy

Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz został Guest Editor specjalnego Wydawnictwa – zeszytu pisma Veterinary Sciences (IF:2.518), który będzie nosił tytuł „Tick-Borne Diseases and Their Control.” - W tym specjalnym, szczególnym wydawnictwie, mamy nadzieję stworzyć międzynarodowe forum dyskusyjne i platformę do publikowania wyników badań uzyskanych przez badaczy z różnych krajów na temat występowania kleszczy oraz ich roli w transmisji chorób w tych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ekspozycji na te groźne pasożyty człowieka i zwierząt oraz patogeny przez nie przenoszone – mówi prof. Krzysztof Solarz i dodaje: – Mamy także nadzieję na zainicjowanie oraz promocję współpracy między naukowcami w wyjaśnianiu wielu aktualnych problemów związanych z kleszczami, chorobami odkleszczowymi, zwalczaniem tych pasożytów, szeroko pojętej profilaktyki „odkleszczowej”. Liczymy również na wzrost świadomości społecznej na te ważne problemy z korzyścią dla osób narażonych na całym nieomal świecie na kleszcze i przenoszone przez nie patogeny, szczególnie leśników, rolników, pracowników eksploatacji lasu i ochrony przyrody, hodowców zwierząt, turystów, czy zbieraczy runa leśnego.  

Termin składania publikacji mija 20 lutego 2023 roku.  
Veterinary Sciences to międzynarodowe recenzowane pismo naukowe, typu „open access” publikowane miesięcznie przez Wydawnictwo MPDI (ISSN 2306-7381). Na jego łamach ukazują się oryginalne artykuły obejmujące wyniki badań eksperymentalnych jak też artykuły przeglądowe, komunikaty, krótkie noty z zakresu nauk weterynaryjnych, włączając profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób. Jest to pismo dotyczące różnych zagadnień nauk weterynaryjnych, ale także obejmujące swoim zakresem zagadnienia na styku weterynarii i medycyny, na przykład zoonozy (choroby odzwierzęce, czy choroby odkleszczowe, albo choroby inwazyjne i infekcyjne wspólne dla ludzi zwierząt.)  Nie ma ograniczeń dotyczących długości publikacji.

Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz jest krajowym specjalistą w zakresie roztoczy kurzu domowego, innych roztoczy alergennych, ryzyka ekspozycji na kleszcze i choroby odkleszczowe w Polsce i Europie. Współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, realizując wspólne projekty badawcze. Opracował akarofaunę alergogenną pomieszczeń mieszkalnych, szpitalnych, biurowych, bibliotek, archiwów i innych miejsc użyteczności publicznej, a także pomieszczeń gospodarskich na terenie południowej Polski, głównie w aspekcie ekspozycji ogólnej i zawodowej. Prowadził także badania nad ryzykiem ekspozycji mieszkańców i turystów na kleszcze i choroby odkleszczowe na terenie Polski południowej. Zapoczątkował działalność Pracowni Usługowej Zakładu Parazytologii, gdzie prowadzone są badania kleszczy na obecność patogenów, szczególnie krętków boreliozy z Lyme. Ponadto działalność Pracowni obejmuje diagnostykę alergii na roztocze kurzu domowego, diagnostykę różnych parazytoz, w tym badania pacjentów w kierunku nużycy. Z usług Pracowni korzystają głównie mieszkańcy województwa śląskiego, ale także osoby z innych regionów Polski i pacjenci zagraniczni (np. z Niemiec). Prof. Krzysztof Solarz odbył 13 staży zagranicznych na zaproszenie różnych ośrodków naukowych w Belgii, USA, Anglii i Republice Czeskiej. Jest członkiem Rad Redakcyjnych w  Annals of Agricultural andEnvironmental Medicine i Acta Zoologica Cracoviensia. Był kierownikiem i wykonawcą 2 grantów KBN lub MNiSzW, współwykonawcą innych 5 grantów krajowych, kierownikiem i wykonawcą 4 grantów zagranicznych SYNTHESYS w ramach 6 i 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej oraz Horizon 2020; był pomysłodawcą i koordynatorem projektu badawczego Nr PL0343 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski [Risk of exposure to ticks (Acari, Ixodida) and ixodid-transmitted pathogens on the territory of Poland]”. Od ponad 40 lat prowadzi dydaktykę z zakresu biologii medycznej i parazytologii dla studentów różnych wydziałów SUM, w tym studentów anglojęzycznych (w latach 1995-2005) oraz wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Parazytologia”  dla słuchaczy I roku studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej. Prowadzi kursy specjalizacyjne do specjalizacji z Mikrobiologii medycznej pt. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych oraz jednodniowe kursy w ramach szkoleń ciągłych w zakresie Analityki Medycznej. Wygłaszał wykłady na posiedzeniach towarzystw naukowych i konferencjach szkoleniowych na zaproszenie organizatorów. Do chwili obecnej był promotorem 10 zakończonych przewodów doktorskich. Obecnie jest promotorem kolejnych 2 prac po otwarciu przewodu doktorskiego. Ponadto był recenzentem 9 prac doktorskich, w tym 8 na innych Uczelniach, członkiem 6 komisji habilitacyjnych (w 4 jako recenzent). Ponadto był recenzentem wydawniczym 2 prac habilitacyjnych w innej Uczelni. Był recenzentem w 2 postępowaniach do tytułu naukowego profesora oraz przewodniczącym Komisji w jednym takim postępowaniu. Był promotorem 7 prac licencjackich i 175 prac magisterskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jest autorem lub współautorem 288 publikacji, autorem 4 opracowań monograficznych, 32 rozdziałów w monografiach, autorem rozdziału w 5 podręcznikach polskich, autorem rozdziału w 2 podręcznikach anglojęzycznych polskich i 1 zagranicznym oraz autorem rozdziałów w 7 skryptach polskich. Obecnie jest redaktorem II wydania podręcznika pt. Parazytologia i akaroentomologia lekarska (w druku); był także współredaktorem I wydania tegoż podręcznika (2011). Jego aktywność organizacyjna obejmuje zarówno działania na rzecz Wydziału, jak też Uczelni. Był przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz członkiem Uczelnianego Zespołu ds. Logo HR Excellence in Research. Jako członek Rady Wydziału aktywnie uczestniczył w pracy wielu Komisji Wydziałowych. Między innymi jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, był członkiem Wydziałowej Komisji Konkursowej i Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Uczestniczy aktywnie w promowaniu Uczelni w mediach. Od podstaw organizował Zakład Parazytologii na Wydziale Nauk Farmaceutycznych SUM, w tym bazę dydaktyczną. Działa aktywnie w towarzystwach naukowych. Od  1980 roku jest członkiem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, od 2001 roku do chwili obecnej jest przewodniczącym Oddziału Katowickiego PTP oraz członkiem Zarządu Głównego tegoż Towarzystwa. W latach 2016-2020 był V-ce Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akarologicznego z siedzibą w Krakowie oraz Członkiem Honorowym Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Z wyboru był członkiem Komitetu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk (na kadencję 2007-2010) oraz członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk (na kadencję 2015-2018).

Za działalność naukową i dydaktyczną został uhonorowany 6 nagrodami dydaktycznymi i 3 nagrodami naukowymi JM Rektora SUM, a także Odznaką „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,” Medalem  Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministra Edukacji Narodowej RP oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.