Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
Logo NAVA

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DLA STUDENTÓW Z UKRAINY !!!


Studentów uczelni działającej na terytorium Ukrainy, którzy:

  1. posiadają obywatelstwo ukraińskie
  2. przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. (przekroczyli granicę polsko- ukraińską po 24.02.2022)
  3. posługują się językiem angielskim na poziomie minimum B1+
  4. docelowo planują kontynuować studia w Polsce na kierunkach medycznych prowadzonych w języku angielskim
  5. mieszkają obecnie na terenie Polski i są w stanie dołączyć do projektu niezwłocznie


zapraszamy w ramach Programu „Solidarni z Ukrainą" na bezpłatny kurs przygotowawczy

W zakresie projektu finansowanego z Narodowego Centrum Wymiany Akademickiej NAWA będziesz realizował kurs przygotowawczy, którego celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów i uzupełnienie wiedzy z różnych przedmiotów w zakresie wymaganym na konkretnym kierunku studiów. Kurs będzie obejmował zajęcia z anatomii, biofizyki, biochemii, pierwszej pomocy itp.

 

UWAGA- udział w kursie nie ma związku z ubieganiem się o przeniesienie na studia
w Uczelni.

Kurs rozpoczął się 01.08.2022, więc po zakwalifikowaniu do projektu, dołączysz do istniejącej grupy.


Intensywne szkolenie w ramach kursu 

przygotuje Cię do podjęcia studiów w Polsce prowadzonych w języku angielskim.

Zajęcia mogą się odbywać w każdym dniu tygodnia, ilość zajęć łącznie w tygodniu:
minimum 15 godzin dydaktycznych, udział w projekcie będzie trwał do 30.09.2022


Na zakończenie kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w zajęciach.
Dodatkowo dla uczestników jest przewidziane stypendium (warunkiem jest regularne uczestnictwo w zajęciach).

Jeżeli jesteś zainteresowany wypełnij Formularz zgłoszeniowy:

link: https://sf.sum.edu.pl/KjtTRgry

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.


CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA-
REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO CZASU WYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC.  

ADDITIONAL RECRUITMENT FOR STUDENTS FROM UKRAINE !!!


Students of a university operating on the territory of Ukraine who:

  1. have Ukrainian citizenship
  2. came to Poland after February 24, 2022 (crossed the Polish-Ukrainian border after 24.02.2022)
  3. can speak English at B1+ level minimum
  4. are planning to continue their studies in Poland at medical faculties in English
  5. are currently living in Poland and are able to join the project immediately


are invited, within the framework of the "Solidarity with Ukraine" Program, to participate in a free preparatory course


Within the scope of the project funded by the National Centre for Academic Exchange (NAWA), you will follow a preparatory course, the aim of which is to prepare participants for their studies and to supplement their knowledge in various subjects in the scope required for a specific field of study. The course will include classes in anatomy, biophysics, biochemistry, first aid, etc.

ATTENTION - participation in course is not related to applying for transfer to the University.

The course started on 01.08.2022, so once you qualify, you will join the existing group.


Intensive training in the course 

will prepare you for studies in Poland conducted in English.

Classes can be held on any day of the week, number of classes in total per week:
minimum 15 teaching hours, participation in the project will last until 30.09.2022

At the end of the course you will receive a certificate confirming your participation in the classes.

In addition, participants will receive a scholarship (the condition is regular participation in classes).


If you are interested, please fill out the Application Form:

link: https://sf.sum.edu.pl/KjtTRgry

Qualification to participate in the project is determined by the order of applications.


WE ARE WAITING FOR YOUR APPLICATIONS -
RECRUITMENT WILL CONTINUE UNTIL THE LIMIT OF PLACES IS FILLED.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.