Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 05 lipca 2022 r., w wieku 95 lat zmarł

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Górka

 

Prorektor ds. klinicznych ŚAM w Katowicach w latach 1980-1982 oraz 1990-1992

emerytowany Kierownik Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego 
Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Gastroenterologii, Komitetu Patofizjologii Obrażeń Klatki Piersiowej PAN, Komitetu Patofizjologii PAN. Wchodził w skład kom. red. „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” oraz rady programowej czasopisma „Gastroenterologia Polska”.

Odznaczony m.in.: Nagrodą Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej za całokształt prac badawczych  w zakresie urazów klatki piersiowej, Nagrodą The European Association
for Gastroenterology and Endoscopy, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżami Komandorskimi i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „ Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Orderem Honorowym”Laur 50-lecia ŚAM”. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora ŚAM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,

wyróżniony tytułem doktora h.c. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
12 III 2003

Żegnamy wybitnego specjalistę, szlachetnego i prawego człowieka, szanowanego
i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego, cieszącego się autorytetem w środowisku medycznym.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego składają:

Rektor, Senat

i społeczność akademicka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 08.07.2022 r. o godz. 13:00
w Bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach przy ul. Panewnickiej76. 

Przed ceremonią pogrzebową trumna będzie wystawiona w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym znajdującym się naprzeciwko Bazyliki od godziny 11:00.