obraz dekoracyjny do wiadomości

Dziś JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz Michał Chrobot prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych podpisali porozumienie, którego efektem będzie uruchomienie studiów podyplomowych dla koderów medycznych.

Koder medyczny to osoba niezbędna dla każdego szpitala, bo do jego obowiązków należy m.in. rozliczanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, stosowanie procedur szpitalnych, zgodnych z rekomendacjami, wytycznymi i zaleceniami konsultantów krajowych i towarzystw medycznych, ale też tworzenie sprawozdania z leczenia za pomocą kodów, kodowanie przyczyn świadczeń oraz wszystkich czynności wykonywanych w trakcie jego udzielania, czy kodowanie chorób i procedur medycznych,

- Bardzo cieszę się ze współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Ciągle rośnie zainteresowanie naszą specjalnością, a dzięki potencjałowi SUM-u będziemy mogli wykształcić więcej specjalistów – stwierdził prezes Chrobot.
- Nie muszę mówić jak ważna to wiedza, a dla naszego Uniwersytetu niezwykle cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej, która daje tak praktyczne przełożenie na funkcjonowanie szpitali – powiedział prof. Tomasz Szczepański, Rektor SUM.
- Dzięki pracy koderów rozliczanie z NFZ, czyli naszym płatnikiem jest maksymalnie rzetelne, pozwala uniknąć błędów, które mogą skutkować konkretnymi stratami finansowymi   – oceniła mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, która od lat promuje zawód kodera, działając z Zarządzie PTKM.  Pani dyrektor będzie koordynatorką studiów podyplomowych dla koderów medycznych, które będą realizowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM.  


Towarzystwo jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwia swoim członkom systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach organizowanych konferencji, warsztatów i szkoleń, w tym w formie on-line.

PTKM bierze aktywny udział w konsultacjach najważniejszych zmian wskazywanych w aktach prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia, w tym jego organizacji, finansowania, ewidencji świadczeń oraz dokumentacji medycznej.

- Mam nadzieję, że koder  medyczny stanie się w polskim systemie prawnym zawodem, co jest Państwa celem. Liczę, że formą wsparcia dla realizacji celu będą studia podyplomowe prowadzone w SUM – powiedział dr. n. med. Ireneusz Ryszkiel, Kanclerz SUM.