projekt ABM

Dziś w Katowicach zespoły badawcze z 16 ośrodków w Polsce omawiają aktualny stan realizacji projektu Call – Pol, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W ramach projektu realizowane są trzy niekomercyjne badania kliniczne, które praktycznie obejmą wszystkie dzieci w Polsce z ostrą białaczką limfoblastyczną. Agencja Badań Medycznych przyznała opisywanemu projektowi dofinansowanie w wysokości ponad 28 mln zł. Są w niego zaangażowane wszystkie wojewódzkie ośrodki hematoonkologii dziecięcej w kraju. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

W czasie konferencji naukowcy poruszają zagadnienia zarówno z punktu widzenia osób monitorujących badania kliniczne i zespołu pharmacovigilance (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii), jak również z punktu widzenia badaczy. Analizowano pojawianie się objawów niepożądanych, związanych z zastosowaniem badanego produktu leczniczego – blinatumomabu - zwłaszcza w kontekście ich jak najwcześniejszego rozpoznawania oraz leczenia. Uczestnicy konferencji omawiają także problemy diagnostyki genetycznej i molekularnej oraz monitorowania Minimalnej Choroby Resztkowej w prowadzonych badaniach. Zaprezentowane będą także najtrudniejsze przypadki kliniczne oraz propozycje koniecznych modyfikacji gwarantujących wprowadzenie najskuteczniejszych metod leczenia.


Opis projektu Childhood ALL in Poland (CALL-POL) w Polskiej Platformie Medycznej SUM, link: https://ppm.sum.edu.pl/info/projectmain/SUMdc4f827f993c4e879123fc6bfc3823f2/