W imieniu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej, Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakładu Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski serdecznie zapraszamy na XX KONFERENCJĘ BIOMATERIAŁY I MECHANIKA W STOMATOLOGII, która odbędzie się w dniach 13 - 16 października 2022 r. w Ustroniu.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych oraz wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń naukowców, badaczy i klinicystów w zakresie:

  • technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów i materiałów stomatologicznych,
  • rezultatów klinicznych stosowania nowych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w obszarze stomatologii i chirurgii twarzowo – szczękowej,
  • zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
  • biomechaniki układu stomatognatycznego,
  • oceny biologicznej materiałów stosowanych w stomatologii i chirurgii,
  • rozwoju nowych technologii przetwarzania,
  • inżynierii powierzchni materiałów stomatologicznych,
  • właściwości materiałów

przeciwdrobnoustrojowych i nośników leków.


Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 30.06.2022 r. Formularz zgłoszenia na stronie internetowej konferencji: www.biomatmechstom.pl

Koszt udziału (opłata konferencyjna, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji oraz zakwaterowanie) wynosi 1.350 zł (pokój dwuosobowy) lub 1.500 zł (pokój jednoosobowy).


Wpłaty należy uiścić na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej

ul. Hubera 2
41-800 Zabrze
ING o/Katowice
31 1050 1214 1000 0022 4418 2917