Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
Prof. Jarosław Markowski

18 – 21.05. 2022r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbył się Jubileuszowy 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Podczas uroczystości otwarcia Zjazdu Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski - Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. 

Prof. Markowski Od 1.10.2012r. do nadal jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W 1999r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Ocena wydolności narządu słuchu w zakresie wysokich częstotliwości u osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO)” (promotor: prof. dr hab. n. med. Tatiana Gierek).

W kwietniu 2010r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie analizy dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Ekspresja genów w raku płaskonabłonkowym krtani in vivo na podstawie analizy mikromacierzy oligonukleotydowych” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. 

W dniu 22.06.2016r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują 2 główne działy: onkologię regionu głowy i szyi oraz zagadnienia związane z zaburzeniami słuchu i mowy. 

Głównym tematem zainteresowań w dziedzinie onkologii głowy i szyi jest biologia molekularna procesu nowotworzenia raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. W tym zakresie współpracował z Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb), z którym zrealizował wspólny grant KBN w latach 2003 – 2006 pt.: „Aktywność transkrypcyjna genów w raku krtani” (nr. 3 PO5B 112 25), który był podstawą do opracowania rozprawy habilitacyjnej. 

Zainteresowania w dziedzinie audiologii rozpoczęły się od badań zaburzeń narządu przedsionkowo – ślimakowego u chorych na przewlekłą niewydolność nerek. Efektem tych zainteresowań problematyką zaburzeń słuchu był temat pracy doktorskiej: „Ocena wydolności narządu słuchu w zakresie wysokich częstotliwości  u osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO)”.  Za tą rozprawę otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi im. Profesora Jana Miodońskiego w 2000r.

W 2012r. rozpoczął współpracę z Katedrą Biomateriałów – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Celem wspólnych  badań jest wytworzenie materiału – biopolimeru opartego na nanowłóknach węglowych, który znajdzie powszechne zastosowanie jako materiał do rekonstrukcji ubytków krtani, tchawicy lub kości twarzoczaszki u człowieka. 

W 2014r. nawiązał współpracę z Zakładem Medycyny Regeneracyjnej w Linköping (Szwecja), gdzie przebywał na stażu w 2014r. Zakład ten specjalizuje się w badaniach nad komórkami macierzystymi. Wspólne badania dotyczą możliwości rekonstrukcji krtani i tchawicy po rozległych ubytkach spowodowanych nowotworami złośliwymi z użyciem komórek macierzystych. 

Istotną część  zainteresowań onkologicznych stanowią pierwotne nowotwory oczodołu. Na ten temat opublikował kilkanaście prac, zwłaszcza dotyczących stosowania orbitotomii bocznej wg Krönleina-Reesego-Berke’a jako chirurgicznej metody usuwania pierwotnych guzów oczodołu.

Obecnie jest kierownikiem grantu NCBiR pt.; „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki”, Nr POIR.04.01.02-00-0085/17-00 z dnia 28.03.2018 r. (BIO-ONKO-REG). Kwota dofinansowania 6.930.000,- zł.

Jest promotorem 6 zakończonych rozpraw doktorskich i promotorem 8 kolejnych rozpraw doktorskich po wszczęciu, w tym 3 tzw. doktoratów wdrożeniowych. Był recenzentem 18 zakończonych rozpraw doktorskich. Był recenzentem 3 zakończonych przewodów habilitacyjnych. 

Odbył szereg staży zagranicznych: Uniwersytet w Linkoping, Katedra Medycyny Regeneratywnej, 2014, Berlin, Klinika Charite, Klinika Laryngologii, 2007r., Mannheim, Klinika Laryngologii 1997r., Bochum, Klinika Laryngologii,  1997r. oraz w Würzburgu w 1994r.

Aktualny dorobek naukowy to 165 prac pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach, w tym 36 artykułów oryginalnych opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach posiadających IF oraz 13 pełnotekstowych artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach krajowych  posiadających IF. 

Na ogólną punktację dorobku składają się ponadto 4 rozdziały w podręcznikach zagranicznych i 3 rozdziały w podręcznikach krajowych. 

Łączny współczynnik oddziaływania IF wynosi 109,561, a punktacja ministerialna – 3276. Liczba cytowań wg bazy Web of Science Core Collection wynosi 489, a liczba prac cytowanych 69,  indeks Hirscha - 13.  

W styczniu 2003 r. został powołany przez Wojewodę Śląskiego do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii w województwie śląskim, którą pełni do dziś.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism:  „Otolaryngologia Polska”, „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”,  „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”, „Nowa Audiofonologia”, „Logopedia Silesiana”. 

Wielokrotnie otrzymał nagrody naukowe i dydaktyczne JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kwietnia 2018r. jest Vice – Przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej. Jest Przewodniczącym Komisji ds. Etyki Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej od 1.01.2014r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W kadencji 2018-2020 był Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. W kadencji 2015 – 2017 był Przewodniczącym Zarządu Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Przez 2 kadencje: 2012 - 2016r.  był  Przewodniczącym Zarządu Oddziału Śląsko – Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.