WIELKIE ZMIANY NA ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII W SZPITALU PRZY UL. FRANCUSKIEJ W KATOWICACH

Koniec  remontu Oddziału Otolaryngologii w szpitalu im. A. Mielęckiego w Katowicach. Dzięki kompleksowej modernizacji znacząco poprawiły się warunki leczenia i pobytu na oddziale.

Gruntowny remont objął pomieszczania oddziału, bloku operacyjnego, przychodni laryngologicznej oraz izby przyjęć. Zmodernizowano również sale dydaktyczne, kaplicę,  szatnie, pomieszczania personelu medycznego oraz pomieszczenia pomocnicze.

Jak mówi dr Włodzimierz Dziubdziela, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach, remont Oddziału Otolaryngologii kończy prowadzoną od 12 lat kompleksową modernizację szpitala.

- Przez ten czas gruntownie odremontowaliśmy wszystkie oddziały. Remonty przeszły też inne komórki szpitala, jak np. szpitalna apteka.  Całkowity koszt tych prac przekroczył 71 mln zł i w znaczącej większości został sfinansowany ze środków szpitala. Te prace były niezbędne, aby nasza placówka zachowała czołową pozycję na konkurencyjnym rynku usług medycznych i przede wszystkim, by utrzymała wysoki poziom leczenia i komfortu pobytu. Wszystko zgodnie z misją naszego szpitala „Nowoczesna medycyna w zabytkowych murach" – podkreśla dyr. Włodzimierz Dziubdziela.

Po modernizacji Oddział Otolaryngologii będzie liczył 23 łóżka (w tym dwa łóżka wzmożonego nadzoru) oraz 2 łóżka na sali wybudzeniowej.  Pacjenci maja do dyspozycji 7 sal chorych, 1-, 2-, 3- lub 5-osobowych, każda z własnym węzłem sanitarnym. Odremontowano również pomieszczania dla personelu medycznego, oddziałowa kuchnię, gabinet zabiegowy, salę wideoskopii oraz pomieszczenia porządkowe.

Gruntowną modernizację przeszedł oddziałowy blok operacyjny, którego lokalizuję przeniesiono do przeciwległego skrzydła budynku. Jak podkreśla prof. Jarosław Markowski, szef Oddziału Otolaryngologii w szpitalu im. A. Mielęckiego, przebudowę zaprojektowano zgodnie ze szczegółowymi przepisami resortu zdrowia, uwzględniając zarazem ergonomię pracy i potrzeby personelu medycznego.

- Dwie niezależne sale operacyjne wraz z pełnym zapleczem, dwie sale wybudzeń, niezależne trakty komunikacyjne, dzięki którym nie krzyżują się drogi wejścia i wyjścia z bloku operacyjnego, 2 niezależne śluzy i szatnie dla personelu – wszystko to ma podstawowe znaczenie dla zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Odremontowany blok operacyjny jest wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Modernizacja  znacznie poprawiła komfort pracy personelu oddziału, zarówno w zakresie zabiegów mikrochirurgii ucha, zatok przynosowych, jak i zabiegów onkologicznych. To ważne, bo nasz oddział jest na wysokim, 4 miejscu w Polsce pod względem liczby wszczepionym implantów ślimakowych i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej - mówi prof. Jarosław Markowski.

Jednym z ważniejszych efektów remontu jest uruchomienie drugiej windy w budynku. Nowy dźwig ułatwia komunikację pomiędzy poszczególnymi piętrami i znacząco poprawia dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

W ramach remontu w budynku wymieniono również okna i drzwi oraz ocieplono dach.  By ułatwić dostęp do budynku dla osób z problemami komunikacyjnymi,  przy głównym wejściu zamontowano specjalną  platformę. Poddano również renowacji lastriko przy historycznych schodach wejściowych znajdujących się od strony wschodniej.

Ważną częścią modernizacji były również prace instalacyjne. W budynku zmodernizowano instalacje wentylacyjną, klimatyzacyjną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, deszczową, gazów medycznych, przeciwpożarową oraz elektryczną.  Stworzono system nadzoru wizyjnego,  system kontroli dostępu , instalacje domofonowe, system kolejkowy, system przyzywowy, instalację do radiowęzła oraz instalację do obsługi systemu dydaktycznego z sal operacyjnych.

Zakres remontu uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Oprócz wspomnianych wcześniej nowej windy oraz platformy przy wejściu głównym,  w budynku usunięte zostały bariery architektoniczne utrudniające dostęp dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.  Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do ruchu pacjenta dostępne są dla osób niepełnosprawnych, ponadto  na każdej kondygnacji stworzono łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt modernizacji  Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem nowej aparatury medycznej i wyposażenia oddziału wyniósł  blisko 12,5 mln zł (12 493 078,39 zł). Szpital sfinansował prace ze środków własnych.

Oddział Otolaryngologii w Szpitalu im. A. Mielęckiego w Katowicach rocznie przyjmuje na hospitalizację ok. 1200 pacjentów (w roku 2019, ostatnim przed rozpoczęciem remontu, przyjęto 1211 pacjentów). Lekarze Oddziału każdego roku przeprowadzają  na bloku operacyjnym oraz w pracowni endoskopii ok. tysiąca zabiegów z zakresu laryngologii.  Przyszpitalna poradnia w 2019 roku przyjęła ponad 11 tysięcy pacjentów.