Biologia-Medycyna-Terapia

Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału
w V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2022 roku w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 22 w Lublinie.

       Konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych na rzecz rozwoju biologii medycznej.

Program Konferencji przewiduje:

  1. Wykłady plenarne zaproszonych gości
  2. Doniesienia ustne
  3. Sesję plakatową
  4. Sesję młodych pracowników naukowych
  5. Możliwość opublikowania artykułu w czasopismach z listy MEiN

        Zgłoszenia należy  przesłać drogą elektroniczną uzupełniając formularz dostępny pod adresem KUL - Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - FORMULARZ REJESTRACYJNY
do 30 kwietnia 2022.
       Pozostałe szczegółowe informacje na temat konferencji oraz opłaty konferencyjnej znajdą Państwo również na stronie internetowej:
 KUL - Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Aktualności

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu