CWUR

Z przyjemnością informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach znalazł się w międzynarodowym rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). W rankingu CWUR - The Center for World University Rankings - znalazło się 2000 uczelni z całego świata.

The Center for World University Rankings jest wiodącą organizacją konsultingową i wydawcą największego akademickiego rankingu uniwersytetów na świecie.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął  5 miejsce w rankingu polskich uczelni medycznych oraz uplasował się na 15 miejscu pośród 40 polskich Uczelni zaliczonych do rankingu.

Ranking CWUR opiera się o ocenę uniwersytetów w ośmiu obszarach: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu światowym, publikacje w prestiżowych i najbardziej wpływowych czasopismach, liczby międzynarodowych patentów, cytowalność, indeks Hirscha całej uczelni.

Powyższy sukces zawdzięczamy dobremu programowi, świetnym wykładowcom i ambitnym studentom, postępującym umiędzynarodowieniem, a także zaangażowaniu całej społeczności akademickiej!

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu znajdują się na stronie internetowej: https://cwur.org/2022-23.php

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.