obraz dekoracyjny do wiadomości

Zespół Lekarzy GCM im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - kardiologów z I Katedry i Kliniki Kardiologii  (dr n.med.  Marek Grabka, dr n.med Mariusz Łebek, prof. Katarzyna Mizia – Stec), kardiochirurgów Kliniki Kardiochirurgii (dr n.med. Paweł Żurek , dr n.med. Radosław Gocoł) oraz anestezjologów (zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym pod kierunkiem prof. Ewy Kucewicz – Czech) w ubiegłym tygodniu uratował  życie u ciężarnej w 10 tygodniu ciąży z ciężkim zatorem płucnym, przebiegającym ze wstrząsem kardiogennym.

Sukces tego spektakularnego zabiegu jest efektem działania w GCM wielodyscyplinarnego Zespołu PERT  (Pulmonary Embolism Response Team) mającego na celu małoinwazyjne endowaskularne, lub kardiochirurgiczne leczenie ostrej zatorowości płucnej przebiegającej z zagrożeniem życia  i jednoczesnym przeciwskazaniem do reperfuzyjnej terapii trombolitycznej.

 - Pacjentka w chwili przyjęcia znajdowała się w bezpośrednim zagrożeniu życia, była niewydolna oddechowo i krążeniowo. Została zaintubowana. Z uwagi na  ciążę chora miała przeciwskazania do podania systemowej trombolizy, wobec czego została poddana małoinwazyjnej trombektomii płucnej – wyjaśnia prof. Katarzyna Mizia – Stec, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej SUM.

 Zespół kardiologów interwencyjnych (pod kierunkiem dr. n.med. Marka Grabki) poprzez nakłucie żyły udowej, bez otwierania klatki piersiowej, wykonał trombektomię płucną usuwając z tętnicy płucnej masywny materiał  zatorowy przy użyciu trombektomu, uzyskując udrożnienie tętnicy płucnej. Następnie chora została poddana pozaustrojowej oksygenacji z użyciem systemu ECMO (zespół kardiochirurgów) i przez następne doby była prowadzona w ramach Oddziału Intensywnej Terapii GCM w Katowicach - Ochojcu (zespół anestezjologów). W wyniku wieloprofilowego leczenia stan chorej uległ znaczącej poprawie, co umożliwiło usunięcie  ECMO w 3 dobie hospitalizacji i rozintubowanie chorej w dobie czwartej. Pacjentka w pełni przytomna i wydolna oddechowo i krążeniowo z prawidłową ciążą została przekazana do Oddziału Ginekologii.