W imieniu AstraZeneca Pharma Polska Sp. z o. o. serdecznie zapraszamy do udziału w programie „R&D Postdoctoral Challenge”. Przesłaniem programu AstraZeneca Pharma Polska sp. z o. o. jest promowanie polskiej nauki oraz stymulowanie innowacji i wspomaganie rozwoju młodych naukowców w Polsce dzięki przedstawieniu oryginalnego projektu podoktoranckiego trwającego 2 lata. Inicjatywa ta skierowana jest do najambitniejszych studentów ostatniego roku kierunku medycyna, doktorantów i doktorów na wczesnym etapie kariery (do 5 lat od uzyskania tytułu), którzy są chętni do odbycia stażu podoktorskiego (postdoctoral fellowship) i prowadzenia pionierskich prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na zapobieganiu, modyfikowaniu i leczeniu chorób w następujących obszarach terapeutycznych:

  • onkologia
  • choroby sercowo-naczyniowych i nerek
  • choroby metaboliczne
  • choroby układu oddechowego
  • choroby immunologiczne
  • choroby rzadkie


Projekty mogą również poruszać tematy około medyczne, takie jak:

  • zwiększenie naszego zrozumienia mechanizmów chorób
  • tworzenie nowej generacji substancji terapeutycznych
  • przewidywanie wyników badań klinicznych
  • nowe metody zaangażowania pacjenta w badania kliniczne


Propozycje oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać przez platformę Bright Ideas: https://astrazenecaopen.brightidea.com/ExternalCallforPostdocs. Termin składania wniosków upływa o północy (GMT) w dniu 26 maja 2022 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://openinnovation.astrazeneca.com/rd-postdoctoral-challenge.html