Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 06.04.2022 r., w wieku 88 lat zmarła

dr hab. n. med. Krystyna Kmieciak-Kołada, prof. nadzw. ŚAM

emerytowany nauczyciel akademicki Katedry Farmakologii Klinicznej w Katowicach-Ligocie Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
Członek Uczelnianej Komisji Etyki ds. Doświadczeń na Zwierzętach,

Członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii.

Autorka licznych publikacji naukowych i dydaktycznych,

odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM", odznakami „Za wzorową pracę w służbie zdrowia"
i „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego".

Żegnamy zasłużonego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej składają:

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w sobotę 09 kwietnia 2022 r. o godz. 09:00
w Kościele Św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej,
po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu przy Kościele.