W imieniu Prezesa GUS, dr Dominika Rozkruta, serdecznie zapraszamy na konferencję naukową online pt.: ,,Samorząd gminy wobec zmian demograficznych’’, która odbędzie się
30 marca 2022 r.

Konferencja będzie debatą na najważniejsze tematy współczesnej Polski, zorganizowaną w ramach III Kongresu Demograficznego. W czasie konferencji planowane
są wystąpienia ekspertów oraz debata na temat: Wyzwania samorządów gmin wobec sytuacji demograficznej.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie:

https://kd.stat.gov.pl/samorzad-gminy-wobec-zmian-demograficznych