SUMWARS 2022

SUMWARS 2022

21 marca 2022 roku w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu odbyły się finały zawodów symulacyjnych SUM WARS 2022. W ww. wydarzeniu wzięło udział pięć drużyn, wyłonionych uprzednio na etapie zawodów eliminacyjnych, przeprowadzonych w Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej w Katowicach, które musiały się w tym roku zmierzyć z pięcioma zadaniami.

SUM WARS to zawody medyczne, które od roku akademickiego 2012/2013 zrzeszają studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnicy rywalizują miedzy sobą w zróżnicowanych, symulowanych scenariuszach klinicznych tworzonych przez szerokie grono specjalistów. Przygotowane zadania medyczne wymagają od zawodników nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również spostrzegawczości, pomysłowości, sprytu oraz zdolności do szybkiego podejmowania decyzji również pod presją czasu i niejednokrotnie w warunkach stresowych. Do dyspozycji uczestników oddane zostają zaawansowane symulatory medyczne, oraz nowoczesne sale symulacyjne wyposażone w sprzęt gwarantujący realizm sal klinicznych, jak również cała infrastruktura Centrum, która pozwala na aranżację pomieszczeń w taki sposób, aby jak najbardziej wiernie odzwierciedlały naturalne okoliczności zdarzeń medycznych (np. las, piwnica, jaskinia, góry). Ponadto aby podkreślić realizm sytuacji, wykorzystuje się przy wielu zadaniach również pacjentów standaryzowanych, odtwarzających rolę osób poszkodowanych, ich bliskich, a także osób postronnych.

Zawodnicy podlegają ocenie Komisji Sędziowskiej, która przeprowadza skrupulatną ocenę zarówno procedur medycznych jak i kompetencji miękkich takich jak praca w zespole, komunikacja, rozmowa z pacjentem. Zwycięska drużyna poza nagrodami rzeczowymi i uznaniem swoich kolegów i Komisji Sędziowskiej zdobędzie możliwość uczestnictwa w Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej, które w roku 2022 będą odbywały się w Warszawie.

W zawodach SumWars 2022  udział wzięły Zespoły składające się z 4-5 studentów kierunków lekarskiego (IV, V i VI rok), lekarsko-dentystycznego (IV i V rok), pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego (II i III rok studiów I stopnia) , przy czym w zespole musiał znajdować się przynajmniej jeden student kierunku lekarskiego.

Finałowe drużyny to:

 1. Symulanci – reprezentujący Wydział Nauk Medyczny w Katowicach;
 2. Red Alert - reprezentujący Wydział Nauk Medyczny w Katowicach;
 3. The Pipers - reprezentujący Wydział Nauk Medyczny w Zabrzu;
 4. Desmurdzy 2.0 - reprezentujący Wydział Nauk Medyczny w Katowicach;
 5. Zespół QRS - reprezentujący Wydział Nauk Medyczny w Zabrzu.

1.Zadanie „Słodka drzemka

Zespół Ratownictwa Medycznego, którym w tym zadaniu stają się drużyny, zostaje wezwany przez matkę do 7-letniego chłopca. Dziecko omdlało, jest osłabione i nie może wstać z łóżka.

Na miejscu ZRM zastaje w mieszkaniu chłopca leżącego w łóżku, jest blady, nieco osłabiony, podsypiający, skóra  ciepła, wilgotna. Obecna jest także matka dziecka, która nie jest zorientowana dokładnie co się wydarzyło. W wywiadzie przekazuje, że chłopiec od kilku dni podsypia często w domu po szkole, nieznacznie stracił na wadze od około miesiąca, dużo pije kolorowych napojów, dziś wymiotował, miał biegunkę. Tydzień temu skończył antybiotyk
z powodu rotawirusa, miał też wtedy biegunki i wymioty. Dziś chyba ma gorączke (39 st. C). Około 2 tygodnie temu przeszedł C -19.

Zadaniem ZRM jest po zbadaniu chłopca, rozpoznanie hiperglikęmii (HI) i cech odwodnienia. Następnie wdrożenie tlenoterapii biernej, nawodnienia, leku przeciwgorączkowego, monitoringu akcji serca i rozpoznanie częstoskurczu wielokształtnego TdP. Do rozważenia również zacewnikowanie pacjenta.

Ocenie podlega zebranie wywiadu od matki o pacjencie, badanie ABCDE, GCS/AVPU, ocena saturacji, glikemii, temperatury, pomiar ciśnienia tętniczego, linia żylna x 2, zamonitorowanie pacjenta oraz wykonanie EKG.

W ww. zadaniu należało szybko podać 0.5-1 g i.v./i.o. MgSO4 (brak poprawy stanu pacjenta, zmiana TdP na częstoskurcz komorowy monomorficzny) i  wykonać analgo – sedację oraz kardiowersję zsynchronizowaną (x 2), następnie dochodzi do stabilizacji krążeniowej wymagającej re-oceny, wyznaczenia miejsca docelowego transportu dla dziecka i przygotowania pacjenta do transportu definitywnego. Brak podania MgSO4 oraz brak kardiowersji skutkują nagłym zatrzymaniem krążenia w rytmie VF. RKO nie jest oceniana.

Nasi zawodnicy w trakcie medycznych czynności ratunkowych zostali narażeni na dodatkowe dystraktory, które utrudniały im wykonywanie tych czynności. W scenariuszu została wprowadzona postać pojawiającego się w domu ojciec dziecka, który nie mieszka z rodziną. Wywiązuje się kłótnia między mężczyzną a matką dziecka. Kobieta doznaje hiperwentylacji podczas wykonywania kardiowersji u dziecka. ZRM musi uspokoić kobietę, podać benzodiazepinę, uregulować jej oddech (torebka).Mężczyzna w wywiadzie choruje na cukrzycę t.2.

 1. Zadanie – „Bezpieczna Podróż”

Celem zadania było wykonanie transportu wewnątrz szpitalnego, 72-letniego pacjenta po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej, na Oddział Intensywnej Terapii,z utrzymaniem analgo-sedacji i wentylacji zastępczej, zastosowanej na bloku operacyjnym przez zespół anestezjologów podczas całego transportu. Zawodnicy musieli wykazać się znajomością oceny parametrów życiowych, oceny świadomości pacjenta, farmakoterapii jak również znajomością obsługi sprzętu medycznego takiego jak respirator, pompa infuzyjna etc.

Każda z drużyn na wykonanie  ww. zadania miała 15 minut. W tym czasie zawodnicy musieli zapoznać się z dokumentacją medyczną i zleceniem na transport pacjenta, a kolejno przełożyć pacjenta z łóżka szpitalnego na kozetkę transportową z zabezpieczeniem wszystkich wkłuć, drenów i celników, które pacjent posiada.

Konieczne było utrzymanie wentylacji zastępczej z użyciem respiratora transportowego oraz  analgo-sedacji poprzez podłączenie  trzech pomp infuzyjnych z dokładnym ustawienie przepływów leków w miligramach, mikrogramach / h. Wykonanie ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjenta podczas transportu oraz finalnie dotarcie na oddział intensywnej terapii z zadbaniem o komfort termiczny pacjenta.

 1. Zadanie – „Hot-Line”

Powyższe zadanie opierało się na bardzo popularnych w dzisiejszych czasach teleporadach udzielanych przez lekarzy POZ. Zawodnicy musieli zmierzyć się z pięcioma teleporadami i udzielić pacjentowi porady na odległość. Pierwsza pacjentka zgłosiła się z obrzękiem na jednej z kończyn dolnych. w przebiegu wywiadu okazywało się że pacjentka cierpi na zatorowość żył głębokich. Drugi pacjent, który trafił w ręce studentów był w stanie zagrożenia życia i zdrowia w tym wypadku studenci byli zmuszeni do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego do domu pacjentki, problemem który zagrażał tej pacjentce było migotanie przedsionków. Trzeci pacjent zgłosił się z pierwszym w życiu epizodem nadciśnienia, studenci musieli rozpoznać problem zdrowotny opisać i wyjaśnić go pacjentowi oraz doraźnie zabezpieczyć go poprzez zlecenie odpowiedniego leczenia doraźnego.

Czwartym pacjentem było czteroletnie dziecko, które cierpiało z powodu zapalenia ucha środkowego z perforacją błony bębenkowej celem zadania było przepisanie odpowiedniego leczenia oraz zalecenie rodzicom zabezpieczenie ucha przed czynnikami zewnętrznymi oraz skierowanie pacjenta do poradni specjalistycznej.

Ostatnim pacjentem był pacjent leżący, przewlekle chory a jego problemem był zatkany cewnik oraz stan zapalny układu moczowego, celem zadania było umówienie się z pacjentem na wizytę domową celem przepłukania cewnika oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia.

 1. Zadanie : „Ciepły Pawełek”

Pan Paweł - serwisant węzła ciepłowniczego w czasie prac naprawczych przypadkowo nacina rurę Centralnego ogrzewania o wysokim ciśnieniu. W wyniku tego zajścia dochodzi do wybuchu i wydobycia się ogromnej ilości pary wodnej w wyniku czego dochodzi do politraumy u poszkodowanego. Pacjent przytomny w kontakcie słownym znajdujący się w piwnicy w ciemnościach. Podczas wypadku doszło do następujących urazów : poparzenie 2 i 3 stopnia kończyny górnej lewej oraz klatki piersiowej. Ciało obce w jamie brzusznej, otwarte złamanie podudzia, złamanie zamknięte kończyny górnej prawej, uraz miednicy, uraz głowy. W trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych zespoły po 3 nieudanych próbach dostępu obwodowego wykonywały dostęp doszpikowy. Zadaniem zespołów była opieka oraz zabezpieczenie pacjenta ze względu na zaistniałe urazy oraz decyzja o transporcie do docelowego ośrodka.

Wykonanie powyższego zadania, utrudniały warunki, w których znajdował się poszkodowany (ciemna piwnica) Drużyny były wyposażone jedynie w latarki czołowe (jedne źródło światła). Dodatkowo emitowany był sygnał alarmowy sugerujący stan zagrożenia.

 1. Zadanie – „Disco Polo”

Zadanie odbywa się w zatłoczonej dyskotece. U jednego z gości dochodzi do ostrego zatrucia kokainą. Intoksykacja ksenobiotykiem indukuje u pacjenta ostry zespół sympatykomimetycznym. U pacjenta dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu obrzęku płuc wywołanego kryzą nadciśnieniową spowodowanej nagłą aktywacją układu współczulnego. Dodatkowym utrudnieniem dla zawodników jest otoczenie. Głośna muzyka, duża ilość osób oraz bodźce świetlne bodźców świetlnych mocno utrudniają ocenę pacjenta oraz postepowanie. Zawodnicy powinni ewakuować pacjenta do strefy, w której możliwe jest lepsze badanie pacjenta. Celem zadania jest sprawdzenie wiedzy studentów na temat postępowania w przypadku toksydromu adrenergicznego oraz sprawność działania w niekorzystnych warunkach.

W tegorocznych zawodach SUMWARS 2022 na podium stanęły następujące drużyny:

1 miejsce -  w zmaganiach – to Desmurdzy 2.0  (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach)
w składzie :

 • Jakub Jedynak,
 • Anna Hycki,
 • Alicja Poloczek,
 • Jakub Szczerba,
 • Jakub Heluszka

2 miejsce - Symulanci (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach) w składzie:

 • Krzysztof Ulbrich,
 • Cezary Kapłan,
 • Karolina Majewska,
 • Dominika Krupnik,
 • Alicja Kalemba;

3 miejsce - Zespół QRS (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) w składzie:

 • Julia Janakiewicz,
 • Marta Gajewska,
 • Paulina Kańtoch,
 • Bartosz Kraiński,
 • Jan Augustyniak.