Nekrolog Zembala

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2022 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Marian ZEMBALA

emerytowany Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii,
Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (1993-2022)
Minister Zdrowia RP (2015),
Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii (2011-2016),
Jeden z założycieli Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Poseł Sejmu RP VIII kadencji
Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgiczno -Torakochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, European Association for Cardio-Thoratic Surgery, Word Society for Cardiothoracic Surgery, International Society for Heart and Lung Transplantation, International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Cardiomyopathy Association of Great Britain and Ireland.
Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, ukraińskim Orderem Zasługi III Stopnia,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Żegnamy wybitnego lekarza specjalistę, szanowanego i cenionego przez współpracowników 
 i młodzież nauczyciela akademickiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:
Rektor, Senat
i Społeczność Akademicka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach