obraz dekoracyjny do wiadomości

Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach reprezentowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy Piotra Kalbrona a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach reprezentowanym przez JM Rektora SUM prof. Tomasza Szczepańskiego.

Współpraca pozwoli na prowadzenie projektów naukowo-badawczych, konferencji naukowych, paneli eksperckich, wspólnych publikacji naukowych, a także szkoleń, warsztatów i ćwiczeń.

- Liczymy, że nasze działania przyniosą wiele praktycznych inicjatyw, poszerzą wiedzę o prawie pracy. Obecnie skupiamy się na promowaniu i upowszechnieniu wiedzy na ten temat m.in. w ramach programu „Pierwsza praca - pierwszy krok" – powiedział Piotr Kalbron.

Co ważne w ramach przedsięwzięć objętych porozumieniem planowane jest uruchomienie w 2022 roku dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

- To specjaliści poszukiwani na rynku. Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna będzie atrakcyjna, a Państwa wiedza i doświadczenie będą dla nas wsparciem – stwierdził prof. Szczepański.

Absolwenci WNOZ w Bytomiu będą mogli też odbywać staże organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy.