Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12.03.2022 r., w wieku 71 lat zmarł

prof. dr hab. n. med. Andrzej Franek

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Biofizyki Lekarskiej
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach,
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Członek Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Przewodniczący Okręgowej Uczelnianej Komisji Wyborczej w latach 1999-2002,

Rzecznik Dyscyplinarny dla studentów Śląskiej Akademii Medycznej w latach 2002-2005,

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich w latach 2012-2016,

odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Żegnamy wybitnego specjalistę, szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego, cieszącego się autorytetem w środowisku medycznym.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek 17 marca 2022 r. o godz. 14:00
w Kościele p.w Opatrzności Bożej przy ul. Pl. Opatrzności Bożej 19 w Bielsku-Białej,
po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu przy kościele.