7 czerwca br. w Rybniku odbyła się  II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z Udziałem Międzynarodowym pt. „STRES NASZ CODZIENNY” zorganizowana przez Katedrę i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej w Rybniku.

W konferencji uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prezydent Rybnika Adam Fudali. To  już drugie spotkanie naukowe prezentujące badania i eksplorację naukową emocjonalnej sfery człowieka, której niedocenianie i spychanie na margines przynosi coraz poważniejsze szkody jednostce i społeczeństwu. Choć medyczny punkt widzenia był głównym nurtem rozważań, dopełniły go znacząco dokonania innych dyscyplin nauki, które sprzyjały szerokiemu spojrzeniu na zakreśloną tematykę. Jednym z prelegentów był znany polski seksuolog, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, który  przedstawił rolę stresu w zaburzeniach seksualnych. O molestowaniu moralnym w rodzinie mówiła  prof. Jadwiga Jośko-Ochojska, kierownik  Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej SUM.  Kolejne wykłady dotyczyły m.in. wpływu stresu na powstawanie chorób nowotworowych, związku stresu z zapadalnością na choroby serca i układu krążenia, problemu stresu wśród emigrantów itp. Konferencję patronatem objęli: Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz  Prezydent Rybnika  Adam Fudali.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]