25.02.2022 r. odbył się XLIII Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich.

Organizatorem Konkursu był Samorząd Studencki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Do Konkursu zostało zgłoszonych 9 prac magisterskich Absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna II°. Prace prezentowano w dwóch sesjach: Sesji Nauk Farmaceutycznych oraz Sesji Nauk Medycznych. Wystąpienia uczestników Konkursu oceniało Jury, w skład którego wchodzili Nauczyciele Akademiccy, Pracownicy Naukowi Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

Przyznane przez Pana Rektora środki finansowe przeznaczono na nagrody pieniężne w kwocie 5 000, 00 zł oraz na nagrody książkowe w kwocie 1 000, 00 zł. Pragnę nadmienić, że nagrody finansowe ufundowali również Śląska Izba Aptekarska w Katowicach oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Ponadto, nagrody rzeczowe przekazali wymienieni w kolejności poniżej. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne przekazał moździerze wraz z listami gratulacyjnymi dla wszystkich Uczestników sesji nauk farmaceutycznych i nagrodę książkową dla Laureata Konkursu. Urząd Miasta Sosnowiec przekazał pakiet gadżetów z logiem miasta, takich jak: kubki, koszulki, syrop z sosny, dżem, paszport do Sosnowca, przełączki uniwersalne. ALAB laboratoria przekazało upominki dla wszystkich Uczestników Konkursu w postaci kalendarzy oraz zestawy gadżetów w tym torby i piłeczki antystresowe. Pozostałymi sponsorami zostali: Firma z odzieżą Joke, która ufundowała bony rabatowe na zakupy w sklepie dla Laureatów, Tramp klub - wejściówki VIP dla dwojga dla laureatów, Gyncentrum - zestaw gadżetów dla wszystkich Uczestników w tym torby płócienne, zaślepki na kamerkę, Wydawnictwo Medyczne Medpfarm - nagrody książkowe dla Laureatów, EBS - kody rabatowe na szkolenie certyfikowane dla Laureatów, Labofarm - zestaw gadżetów, suplementy diety oraz zioła odprężające dla wszystkich Uczestników.


Podczas Konkursu byli obecni zaproszeni Goście:

Przedstawiciele Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach:

  • dr n. farm. Mikołaj Konstanty – Prezes

Przedstawiciel Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

  • dr n. przyr. Kazimiera Klementys – Członek


Skład Komisji Konkursowej oceniającej prace tworzyli:

Przewodniczący:

  • dr n.med. Robert Kubina

Członkowie:

  • prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka - Pająk
  • dr hab. n. farm. Andrzej Zięba, prof. SUM
  • dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek - Palacz
  • dr hab. n. farm. Anna Rzepecka - Stojko
  • dr hab. n. med. Magdalena Zdybel
  • dr n. med. Izabela Szołtysek - Bołdys


W wyniku przeprowadzonego Konkursu, Jury wyłoniło Laureatów
XLIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich
Sesja Nauk Farmaceutycznych
:

 

Miejsce Nazwisko i imię laureata Promotor pracy Kwota nagrody
1 mgr Dominika Stencel dr n. farm. Jakub Rok 1100 zł
2 mgr Marta Gwóźdź prof. dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok 800 zł
3 mgr Agnieszka Adamczyk dr hab. n. med. Małgorzata Kapral 600 zł

 

Sesja Nauk Medycznych:

Miejsce Nazwisko i imię laureata Promotor pracy Kwota nagrody
1 mgr Aleksandra Kałużna prof. dr hab. n med. i n. o zdr. Katarzyna Komosińska - Vassev 1100 zł
2 mgr Nadia Chochlińska dr hab. n. med. Katarzyna Winsz - Szczotka, prof. SUM 800 zł
3 mgr Adrian Matysek dr hab. n.med. Joanna Gola, prof. SUM 600 zł

 
Nagrodę publiczności otrzymała Pan mgr Adrian Matysek.

Nagrodę pieniężną ufundowaną przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach w kwocie 1 000, 00 zł otrzymała Pani mgr Dominika Stencel natomiast nagrody książkowe w kwocie po 250 zł otrzymali: Pani mgr Marta Gwóźdź i Pani mgr Agnieszka Adamczyk. Nagrody podobnie jak w latach ubiegłych zostaną przekazane przez ŚIA bezpośrednio na konto bankowe Laureatów. Nagrody rzeczowe, w postaci moździerzy, ufundowane przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne otrzymali wszyscy Uczestnicy prezentujący swoje prace dyplomowe w „Sesji Nauk Farmaceutycznych". Dodatkowo, Laureatka I miejsca otrzymała nagrodę książkowa. Urząd Miasta Sosnowiec ufundował pakiet gadżetów z logiem miasta, takich jak kubki, koszulki, syrop z sosny, dżem, paszport do Sosnowca, przełączki uniwersalne. ALAB laboratoria przekazał upominki dla wszystkich Uczestników Konkursu w postaci kalendarzy oraz zestawy gadżetów w tym torby i piłeczki antystresowe. Pozostałymi sponsorami zostali Firma z odzieżą Joke, która ufundowała bony rabatowe na zakupy w sklepie dla laureatów,Tramp klub - wejściówki VIP dla dwojga dla laureatów, Gyncentrum - zestaw gadżetów dla wszystkich uczestników w tym torby płócienne, zaślepki na kamerkę, Wydawnictwo medyczne medpfarm - nagrody książkowe dla laureatów, EBS - kody rabatowe na szkolenie certyfikowane dla laureatów, Labofarm - zestaw gadżetów, suplementy diety oraz zioła odprężające dla wszystkich Uczestników.