plakat operetki

W dniu 18 stycznia 2022 r. została zawarta Umowa pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastem Zabrze. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu.

Podpisanie umowy umożliwi realizację na rzecz Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo - wykładowe.

Już w dniu 05 lutego 2022 r. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu udali się do kina Roma w Zabrzu na przepiękny Musical – Operetkę „Baśń dla Dorosłych". Przedstawienie uświetniły takie gwiazdy jak: Joanna Wojtaszewska, która śpiewała pięknym Sopranem, Kamil Roch – Karolczuk – tenor oraz Kameraliści Zespołu Operetkowego.