logo Śląskie i Bibliote Śląska

 

Z przyjemnością przekazujemy informację o podpisaniu porozumienia z Biblioteką Śląską o współpracy w zakresie:

  • realizacji wspólnych projektów popularyzujących nauki medyczne
  • organizacji wystaw, wykładów i seminariów
  • publikacji wydawnictw popularnonaukowych

Porozumienie SUM z BS będzie oparte przede wszystkim na wsparciu merytorycznym, organizacyjnym w realizacji wspólnych projektów związanych z  upowszechnieniem wiedzy medycznej oraz popularyzowaniem historii medycyny na Śląsku.