Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach odbędzie się cykl sześciu spotkań warsztatowych w ramach projektu „Zagrożenie otyłością w różnych okresach życia” współfinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki  – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu otyłości w każdej grupie wiekowej oraz zaproponowanie rozwiązań, które pomogą w lepszym poznaniu choroby, jej leczeniu i zapobieganiu.

W trakcie warsztatów zostaną podjęte zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące sposobów postępowania w profilaktyce i leczeniu otyłości z perspektywy różnych obszarów medycyny i nauk o zdrowiu dotykających ww. schorzenia. Prowadzącymi warsztaty będą uznani w swojej dziedzinie wiedzy pracownicy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Warsztaty dedykowane są całej społeczności akademickiej, a także innym osobom zainteresowanym tematyką otyłości.

W związku z obowiązującą w kraju sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z dynamicznym narastaniem liczby zakażeń, wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami, spotkania warsztatowe odbędą się w trybie online z wykorzystaniem platformy ZOOM. Rejestracja na poszczególne warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://sf.sum.edu.pl/peCdBHjk.  

W ramach projektu przewidziane są spotkania warsztatowe o następującej tematyce:

  1. „Psychologiczne aspekty zapobiegania i leczenia otyłości”, które odbędzie dnia 25.01.2022 r. w godz. 9:00-12:00 i będzie prowadzone przez dr hab. n. o zdr. Monikę Bąk-Sosnowską,
    SUM.

Spotkanie będzie dotyczyło następujących obszarów tematycznych: psychospołeczne czynniki wpływające na nadmierne jedzenie, typowe przekonania związane z odżywianiem się i masą ciała, rola obrazu własnego ciała w kontroli masy ciała, psychologiczne aspekty planowania i realizowania aktywności fizycznej.

Wydarzenie będzie transmitowane na platformie YouTube pod adresem: https://youtu.be/0a2LYO-tZfo

  1. „Zagrożenie otyłością w różnych okresach życia” (I GRUPA), które odbędzie się dnia 31.01.2022 r. w godz. 10:00-15:00 i będzie prowadzone przez dr hab. nauk o zdrowiu Mariolę Czajkowską oraz prof. dr hab. n. med. Violettę Skrzypulec-Plintę.

Spotkanie będzie dotyczyło problemu wsparcia kobiet w okresie karmienia piersią oraz podejmowania działań promujących karmienie naturalne, które istotnie wpływa na prewencję otyłości w życiu dorosłym.

Wydarzenie będzie transmitowane na platformie YouTube pod adresem: https://youtu.be/M2vYYU2PUTs

  1. „Rola fizjoterapii w leczeniu otyłości” które odbędzie się dnia 02.02.2022 r. w godz. 9:00-13:00 i będzie prowadzone przez dr n. o zdrowiu Katarzynę Szuścik-Niewiadomy.

Spotkanie będzie dotyczyło następujących obszarów tematycznych: pacjent z otyłością w gabinecie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym, otyłość a zmiany przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego, otyłość a funkcja ruchowa i rozwój motoryczności człowieka.

  1. „Zagrożenie otyłością w różnych okresach życia” (II GRUPA), które odbędzie się dnia 07.02.2022 r. w godz. 10:00-15:00 i będzie prowadzone przez dr hab. nauk o zdrowiu Mariolę Czajkowską oraz prof. dr hab. n. med. Violettę Skrzypulec-Plintę.

Spotkanie będzie dotyczyło problemu wsparcia kobiet w okresie karmienia piersią oraz podejmowania działań promujących karmienie naturalne, które istotnie wpływa na prewencję otyłości w życiu dorosłym.

  1. „Zaburzenia odżywiania się związane z przejadaniem się”, które odbędzie dnia 08.02.2022 r., w godz. 9:00-12:00 i będzie prowadzone przez dr hab. n. o zdr. Monikę Bąk-Sosnowską, prof. SUM.

Spotkanie będzie obejmowało charakterystykę zaburzeń odżywiania związanych z otyłością w kontekście takich aspektów jak: obraz kliniczny, przyczyny, leczenie, analiza przypadków klinicznych.

Wydarzenie będzie transmitowane na platformie YouTube pod adresem: https://youtu.be/aV-Wa4nAxUA

  1. „Rola aktywności fizycznej w leczeniu otyłości”, które odbędzie się dnia 10.02.2022 r.  w godz. 9:00-13:00 i będzie prowadzone przez mgr Katarzynę Rybok.

Celem spotkania będzie zwrócenie uwagi na kluczową rolę aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz jej powikłań. Omówione będą podstawowe zagadnienia dotyczące teorii aktywności fizycznej, procesu planowania treningu adaptowanego do potrzeb osoby z pato-psycho-somatycznymi objawami otyłości oraz zaprezentowane formy aktywności dotowane do stopnia zaawansowania choroby.

Licząc na wymierne korzyści prowadzonych warsztatów, a także mając na uwadze wartość merytoryczną oraz praktyczną prezentowanych zagadnień, serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach.

200122-pasek-z-brandingiem-2022