W dniu 12 stycznia 2022 r. Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu.

Była to wspaniała okazja nie tylko do spotkania się w gronie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze Wice Prezydent Miasta Zabrze Pan Krzysztof Lewandowski oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM natomiast Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Dziekan Wydziału Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brali udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek oraz Pani dr hab. n. chem. Beata Janoszka.

W świątecznej atmosferze, ciepłych pogawędek, uśmiechów oraz wspólnego kolędowania zaproszeni goście złożyli życzenia wszystkim uczestnikom zaznaczając przy tym, że w tak trudnym okresie pandemii w jakim się znajdujemy niezwykle cenne są chwile dające możliwość wspólnego spotkania się. Są to momenty pozwalające na chwilę zapomnieć o codziennym zabieganiu, problemach i obowiązkach.

Całość spotkania uświetnił przepiękny koncert kolęd w wykonaniu członków Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie spotkania słuchaczom Uniwersytetu III Wieku wręczono drobne upominki, zakupione dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Zabrzu - partnera w działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych. W roku akademickim 2021/2022, zgłosiło się 64 seniorów zainteresowanych zajęciami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.