Posiedzenie Rady Uczelni

I Klinika Kardiologii SUM w Górnośląskim Centrum Medycznym, jako jedyny ośrodek w Polsce (!), znalazła się w  elitarnej sieci ERN GUARD-Heart w zakresie kardiomiopatii.

Celem Europejskiej Sieci Referencyjnej GUARD -Heart jest ułatwienie dostępu do wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia rzadkich i złożonych chorób serca. Ośrodki wchodzące do sieci dzielą się wiedzą w tym zakresie, a także zapewniają transgraniczny dostęp do leczenia. Poza tym wymieniają się doświadczeniami i promują innowacje.

I Kliniką Kardiologii kieruje prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia - Stec, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.