Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 grudnia 2021 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w latach 1996-1999 - Prorektor ds. Klinicznych

w latach 1994 – 1996 - kierownik Studium Doktoranckiego,

w latach 1993 – 1999, 2002 – 2005, 2005 – 2008 - członek Senatu  

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego,

Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,

Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association, European Association for the Study of Diabetes, European Society of Clinical Investigation, American Diabetes Association,

American Society of Nephrology i International Society of Nephrology.

Uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową „za zasługi dla województwa śląskiego”, odznakami „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Diabetyków”.

Żegnamy wybitnego lekarza specjalistę, szanowanego i cenionego przez współpracowników
i młodzież nauczyciela akademickiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 10.30 w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych przy ul. Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu
przy Kościele Matki  Bożej Królowej  Różańca Świętego.