plakat protestu ZNP

 

Z uwagi na fakt, że szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem a apele Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej kwestii pozostają bez echa, podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 roku.  

Związkowcy domagają się:

  • 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.
  • podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich
  • systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.


Już 40 Uczelni dołączyło do protestu.

Widać pierwsze efekty protestu. Na 16 grudnia br. zostało zaplanowane pierwsze posiedzenie zespołu ds. wynagrodzeń, którego zadaniem będzie przedstawienie Ministrowi analizy dotyczącej aktualnego stanu wynagrodzeń na uczelniach publicznych. Do współpracy zaproszono przedstawicieli związków zawodowych, KRASP, KRPUZ oraz RGNiSW.

Więcej informacji na: http://protestszkolnictwa.pl/


Wiceprzewodnicząca Zarządu ZNP SUM Wirginia Likus