W trakcie posiedzenia Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przeprowadzone zostały wybory, podczas których wybrano nowy skład RUSS na kadencję 2021/2022:

 1. Wojciech Madejczyk – Przewodniczący.
 2. Piotr Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.
 3. Krzysztof Feret – Zastępca Przewodniczącego ds. Prawnych i Socjalnych.
 4. Dominika Szajnoga – Zastępca Przewodniczącego ds. Promocji i Rozwoju, delegat do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Magdalena Żegleń – Sekretarz.
 6. Wiktoria Nowak – Przewodnicząca Komisji ds. Studentów Anglojęzycznych.
 7. Martyna Moll – delegat do Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP.
 8. Stanisław Anczyk.
 9. Aleksander Czerniak.
 10. Angelika Korduła.
 11. Patrycja Piłat.
 12. Karol Krystek.

Życzmy owocnej, pełnej motywacji współpracy, a przede wszystkim otwartego dialogu w zakresie podejmowanych decyzji i działań.