Uroczysty pochówek Donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

"Mądry człowiek, ciało swoje zapisuje instytutowi anatomicznemu i stosuje zasadę Spinozy, jego mądrość jest medytacją życia, nie śmierci"

Ojciec Profesor Innocenty Maria Józef Bocheński

„Podręcznik mądrości tego świata”

20 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej przy ulicy Krańcowej 5 odbędzie się uroczysty pochówek Donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach XVII Memoriału im. Ojca Profesora Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego. Donacja to bezcenny dar dla przyszłych lekarzy – studentów medycyny, których delegacja ze sztandarem Uczelni towarzyszyć będzie pochówkowi.

Urny z prochami zmarłych zostaną złożone w kolumbarium, co poprzedzi ekumeniczne nabożeństwo pogrzebowe z udziałem przedstawicieli Kościołów Protestanckiego i Katolickiego.

Ze względu na coraz trudniejszą sytuację epidemiczną i drastycznie wzrastającą liczbę zachorowań Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oprócz osobistego udziału zachęca rodziny i bliskich Donatorów do uczestnictwa w transmisji online na kanale You Tube SUM pod linkiem

https://youtu.be/6ELPoQAX2fA