konferencja naukowo-dydaktyczna

Zapraszamy studentów zainteresowanych problematyką geriatryczną do udziału w organizowanej 4 grudnia 2021 roku konferencji naukowo-dydaktycznej "VI Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne".

Konferencja, objęta honorowym patronatem J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tomasza Szczepańskiego, stanowić będzie podsumowanie postępów nauki i praktyki klinicznej w obszarze geriatrii w kraju i na świecie oraz aktualnych wyzwań stojących przed opieką geriatryczną. Zagadnienia te przedstawione zostaną przez czołowych polskich geriatrów, reprezentujących wiodące ośrodki uniwersyteckie, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Formuła online Konferencji i bezpłatny w niej udział (jedynie po zarejestrowaniu się), otwierają możliwość uczestnictwa wszystkim zainteresowanym problematyką geriatryczną: przedstawicielom szerokiego środowiska gerontologicznego, lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, organizatorom opieki zdrowotnej, studentom.

Uzupełnieniem wykładów będzie sesja naukowa prac (zgłoszenie do konkursu obejmuje streszczenie i plakat elektroniczny), z których najlepsze wyróżnione zostaną możliwością ustnej prezentacji oraz nagrodzone przez współorganizatora Konferencji – Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Konferencję zakończy spotkanie konsultanta krajowego w dziedzinie geriatrii z konsultantami wojewódzkimi i ordynatorami oddziałów geriatrycznych. Oprawę muzyczną z akcentami folkloru barbórkowego zapewni Zespół Muzykujących Lekarzy.