Wielkie gratulacje! Dr n. farm. Aldona Minecka, absolwentka farmacji na SUM (2011-2017), m.in. współautorka 21 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i 1 zgłoszenia patentowego otrzymała grant w wysokości niemal 1,5 mln zł. przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Lider XII. Zaplanowane prace mają dać odpowiedź na problem słabej rozpuszczalności i biodostępności większości stosowanych substancji aktywnych, który skutkuje tym, iż mały procent przyjętej przez pacjenta dawki leku wykazuje pożądaną aktywność – rodzi to konieczność przyjmowania większych dawek i ryzyko działań niepożądanych, z którymi nierzadko trzeba walczyć stosując inne farmaceutyki ( powstaje wtedy błędne koło)

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych metod poprawy parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych wybranych substancji farmaceutycznie aktywnych (APIs)”.

A teraz kilka szczegółów:

 • kwota 1 465 625,00 zł
 • czas realizacji 36 miesięcy
 • badania aplikacyjne i rozwojowe
 • 7 osobowa, interdyscyplinarna grupa badawcza złożona z młodych naukowców
 • zakup nowego sprzętu
 • współpraca z co najmniej dwoma jednostkami z przemysłu farmaceutycznego
 • wsparcie od firm z obszaru Big Pharma - ADAMED Pharma S.A., Physiolution Polska Sp. z. o.o. oraz Laboratorium Farmaceutyczne Generica Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 • innowacyjne badania nad preformulacjami, które pomogą zoptymalizować losy substancji czynnych w ustroju
 • zaplanowane prace są odpowiedzią na problem słabej rozpuszczalności i biodostępności większości stosowanych substancji aktywnych, który skutkuje tym, iż mały procent przyjętej przez pacjenta dawki leku wykazuje pożądaną aktywność – rodzi to konieczność przyjmowania większych dawek i ryzyko działań niepożądanych, z którymi nierzadko trzeba walczyć stosując inne farmaceutyki (błędne koło)
 • grant zakłada trzy alternatywne i nowoczesne ścieżki działania: amorfizację (przeprowadzenie do formy bezpostaciowej), micelizację – opracowanie indywidualnych, „szytych na miarę” nośników polimerowych dla wybranych substancji oraz pracę nad formami polimorficznymi.
 • innowacyjne nie stosowane na szeroką skalę, a jednocześnie stosunkowo proste metody, nietuzinkowe podejście