Herb SUM

tekst z adnotacją poniżej obrazu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Rektorskiej Komisji ds. Nagród wpłynęły 164 wnioski o przyznanie nagrody Rektora za działalność naukową, ich wstępna ocena formalna pozwala stwierdzić, że większość z nich spełnia wymagania określone "Regulaminem przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich".

Mając na uwadze, że nowe zasady przyznawania nagród procedowane są w roku bieżącym po raz pierwszy, dopuściliśmy ich uzupełnienia w przypadkach, w których jest to możliwe. Informacja o powyższym zostanie przekazana drogą mailową bezpośrednio imiennie wnioskodawcom wraz ze wskazaniem miejsca i ostatecznego terminu umożliwiającego dokonanie korekty.

Odrzuceniu podlegać będą natomiast wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych, a ich uzupełnienie bez złożenia nowego wniosku nie jest możliwe.