281021 ppm

Repozytorium Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest częścią Polskiej Platforma Medycznej, która ma za zadanie udostępniać i upowszechniać dorobek naukowo-badawczy pracowników, doktorantów i studentów SUM. Platforma jest doskonałym miejscem do promowania prowadzonych badań naukowych oraz nawiązywania szerokiej współpracy z sektorem gospodarczym.