Wielkopolskie Centrum Onkologi w Poznaniu zaprasza na międzynarodowe forum poświęcone roli infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w nowotworach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi- International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer.

Sympozjum odbędzie się 13-14 listopada 2014 r. w Poznaniu ul. Garbary 15.

Konferencję organizują trzy Europejskie Towarzystwa Naukowe:
- Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi,
- Interdisciplinary Working Group for Head and Neck Tumors from the German Cancer Society,
- Dutch Head and Neck Society.
Sympozjum uzyskało patronat naukowy European Head and Neck Society.

Przewidywane są sesje poświęcone szeroko pojętej diagnostyce w kierunku detekcji wirusa oraz parametrom towarzyszącym infekcji, leczeniu operacyjnemu w tym również chirurgii robotowej, oraz radio i chemioterapii.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia Jakości Wielkopolskiego Centrum Onkologii:
tel. 061 8850 648


[Przesłano przez: Joanna Malczyńska]