logo SUM

Z przyjemnością publikujemy list pochwalny, który otrzymaliśmy od lekarzy z Oddziału Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, dla studentów Pani Darii Syguły, Pana Bartłomieja Czarneckiego oraz Pana Karola Lisa za wzorową lekarską postawę oraz empatię do pacjentów. Gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni!

 

List Pochwalny dla Studentów SUM (pdf)