INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2021 r. dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie
z Zarządzeniem Nr 174/2021 z dnia 21.10.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Główny Specjalista
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
mgr Magdalena Sołtys