251021 PPM

Śląski Uniwersytet Medyczny wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, tworzy Polską Platformę Medyczną (PPM https://ppm.edu.pl).

PPM udostępnia zasoby nauki partnerów projektu z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia, tj. publikacje, doktoraty, patenty, profile naukowców, które stają się lepiej widoczne i dostępne. To pozwala na lepszy odbiór w środowisku naukowym jak i w innych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Dzięki Platformie komunikacja naukowa i współpraca różnych podmiotów stają się okazją do szybszego i bardziej efektywnego znalezienia siebie nawzajem i być może nawiązania potencjalnej współpracy.

Zachęcamy również do współpracy z Biblioteką SUM w Katowicach  i jej pracownikami, w celu przekazania wersji elektronicznej tekstu swojego doktoratu i sporządzenia stosownej umowy. Integralną częścią PPM jest lokalna platforma PPM SUM i Repozytorium SUM (link: https://ppm.sum.edu.pl).

W najbliższym czasie do grona partnerów dołączy Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum.

Już jutro zaprezentujemy interaktywny przewodnik po PPM.

 

Plakat