plakat

Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 Wnioskodawców.

Przedmiotem ww. projektu jest badanie roli nowych punktów kontrolnych układu immunologicznego „ Immune checkpoints" z rodziny B7 w raku jelita grubego, który stanowi drugą u mężczyzn oraz trzecią u kobiet przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych. Wyniki badań dostarczą dodatkowych informacji na temat punktów kontrolnych układu immunologicznego oraz poszerzą wiedzę z zakresu immunoonkologii, co ma potencjał przyczynić się do zapoczątkowania tworzeniakompleksowej terapii przeciwnowotworowej.

Jednostką organizacyjną realizującą zadanie jest Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.