W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom Akademickim, składamy najlepsze życzenia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, oddanie oraz nieustający zapał, by przekazywać wiedzę, inspirować i kształtować nowe pokolenia w szacunku dla prawdy i godności drugiego człowieka.

Ostatni czas był dla Was i Waszych Studentów ogromnym wyzwaniem. Zdalne nauczanie wymagało szczególnego zaangażowania i wysiłku.

W dniu święta życzymy Wam zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym, radości w życiu prywatnym. Niech nie opuszcza Was zapał w wykonywaniu edukacyjnej misji, która jest niezwykle trudna i odpowiedzialna.

Jednocześnie pragniemy skierować serdeczne podziękowania do wszystkich pracowników Administracji, życząc satysfakcji zawodowej i powodzenia w życiu osobistym. Wiemy jakie są Wasze poświęcenie i zaangażowanie, by Uczelnia funkcjonowała sprawnie i profesjonalnie.

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n med. Tomasz Szczepański wraz z Prorektorami SUM: prof. dr hab. n. med. Katarzyną Mizią – Stec, prof. dr hab. n. med. Damianem Czyżewskim, prof. dr hab. n. med. Oskarem Kowalskim, prof. dr hab. n. med. Jerzym Stojko, prof. dr hab. n. med. Edwardem Wylęgałą.