Logo Observatory

W nawiązaniu do podpisanej przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaktualizowanej wersji dokumentu Magna Charta Universitatum 2020 (MCU 2020), pierwotnie podpisanego przez 388 rektorów uczelni wyższych z całego świata w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego w dniu 18 września 1988 r. uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie ze strony Magna Charta Observatory do bezpłatnego udziału w dyskusyjnej sesji online pt.: „Odbudowując lepsze – czy możemy sprawić, by dostęp do szkolnictwa wyższego na całym świecie był bardziej sprawiedliwy po pandemii?”, która odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. w godzinach od 14:00 do 15:00 Brytyjskiego Czasu Letniego (BST). Powyższa sesja jest realizowana w ramach projektu World Access to Higher Education (WAHED) prowadzonego przez profesora Graeme Athertona z National Education Opportunities Network (Wielka Brytania).

Spotkanie będzie poświęcone praktycznym zastosowaniom kolejnej z zasad określonych w nowej MCU 2020 w zakresie obowiązku uczelni do promowania równości i uczciwości we wszystkich aspektach życia akademickiego, w tym w obszarach rekrutacji, zatrudniania i awansowania. Szczególny nacisk będzie położony na wpływ pandemii COVID-19 w zakresie równego i sprawiedliwego dostępu do szkolnictwa wyższego.

Wydarzenie jest dedykowane dla całej społeczności akademickiej i stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami pozostałych sygnatariuszy pochodzących z różnych krajów i kultur.

Rejestracja udziału w sesji online jest otwarta do dnia 13 października 2021 r. i jest dokonywana poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/YTYGG5wQxaQS7Yuf6. Miejsca w ww. sesji są ograniczone, dlatego w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba dostępnych miejsc, organizator skontaktuje się z osobami, które nie otrzymają miejsc, wskazując sposób w jaki mogą zobaczyć dyskusję.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.