AgilePM® Foundation

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15.10.2021 r. w budynku Rektoratu SUM

(Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12.10.2021 r., limit miejsc: 11)

PRINCE2® Foundation

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29.10.2021 r. w budynku Rektoratu SUM

(Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.10.2021 r., limit miejsc: 8)

Szkolenia finansowane są w ramach projektu "Zintegrowane Programy Uczelni SUM", POWR.03.05.00-00-Z095/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=50

Szczegółowe informacje można uzyskać u Izabeli Borek-Łucarz pod nr tel. 32-208-36-44