Informujemy o I naborze uzupełniającym na szkolenie „Warsztaty OSCE: Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych i standaryzowanych pacjentów”, które odbędzie się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice) w terminach:

IV edycja:  23, 24 października 2021 r.    20, 21 listopada 2021 r.       11, 12 grudnia 2021 r.

Uwaga:  Edycja obejmuje 3 spotkania po 2 dni. Szkolenie odbywa się w godzinach: 9:00 – 16:30.

Koszty udziału w szkoleniu są pokrywane ze środków projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Uczestnicy (grupa docelowa) – nauczyciele akademiccy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaangażowani w organizowanie/prowadzenie zajęć dla studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

Ilość miejsc IV edycję szkolenia jest limitowana i wynosi łącznie: 14 osób i dla poszczególnych kierunków przedstawia się następująco:

- 5 osób z kierunku lekarsko-dentystycznego,

- 2 osoby z kierunku pielęgniarstwo,

- 7 osób z kierunku położnictwo.

Na Szczegóły ogłoszenia o naborze: CDiSM  http://www.cdism.sum.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Ogloszenie-o-I-naborze-uzupelniajacym-_Warsztaty-OSCE-IV-edycja.pdf