obraz dekoracyjny do wiadomości

Inauguracyjne przemówienie IM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego było poświęcone przede wszystkim planom dydaktycznym i inwestycyjnym Uczelni. -Jednym ze strategicznych celów jest poprawa bazy dydaktyczno-leczniczej. Podjęliśmy działania, aby w kilkuletniej perspektywie, ta baza została w sposób znaczący rozszerzona i unowocześniona. Kolejne plany inwestycji są przygotowywane i mamy nadzieję, że znaczna część z nich uzyska finansowanie. Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za cenne wskazówki w fazie przygotowywania projektów i Władzom Marszałkowskim za dotychczasowe wsparcie finansowe, którego efektem jest między innymi Silesia Labmed – sieć nowoczesnych laboratoriów badawczych rozpoczynających właśnie działania naukowe. Dzięki grantowi Agencji Badań Medycznych rozwija się w naszej uczelni Centrum Wspierania Badań Klinicznych, które umożliwi prowadzenie prób klinicznych, a przez to dostęp do nowych strategii leczenia dla pacjentów -powiedział prof. Szczepański. W linku wystąpienie w całości.