plakat konferencji

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci reprezentujący Polskie Centra Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania aktualnej wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnej metody leczenia udaru mózgu- trombektomii mechanicznej.

Organizatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach Ochojcu, Katedra i Klinika Neurologii WNoZ #ŚląskiUniwersytetMedyczny oraz Medycyna Praktyczna.

 

Program konferencji