Profilaktyka w Medycynie

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 22 października 2021 roku odbędzie się XVIII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, umożliwiającej części uczestnikom obecność w miejscu Konferencji w Auli Uniwersyteckiej im. Prof. W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie; będzie również możliwość śledzenia obrad w internecie, z bezpośrednim przekazem online.

Celem Konferencji jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiane będą  rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki medycznej.

Konferencję rozpocznie Konkursowa Sesja Studencka i Doktorancka, w której studenci kół STN przedstawią prezentacje ustne z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń. W wersji stacjonarnej oraz elektronicznej prezentowane będą prace zakwalifikowane do Sesji Plakatowej Studenckiej i Doktoranckiej.

W programie Konferencji znalazły się tematy i zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych, diabetologii, onkologii, dermatologii, a także zagadnienia związane z pandemią COVID-19. Tematyka Konferencji powinna zainteresować lekarzy rodzinnych oraz specjalistów z innych dziedzin medycyny, a także pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów oraz studentów różnych kierunków medycznych.

Wykładowcami są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście, znakomici eksperci z UJ Collegium Medicum w Krakowie oraz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencja uzyskała wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”. Organizatorem Konferencji jest Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Samorząd Doktorantów SUM.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową naszej Uczelni. Logowanie: http://profilaktykawmedycynie.sum.edu.pl/  

Życzymy dobrego odbioru Konferencji oraz satysfakcji z zapoznania się z programem naukowym.