II nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek

📌 Biotechnologia medyczna

✔️termin rejestracji elektronicznej oraz uzupełnienia wyników z matury: 21.09.2021 r. – 27.09.2021 r.
✔️termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia: 28.09.2021 r.
✔️ogłoszenie listy rankingowej w dniu 29.09.2021 r. o godz.13:00
✔️przyjmowanie dokumentów w dniu 30.09.2021 r. do godz. 14:00
Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji ‼