Damian Kusz

Do uroczystości doszło, podczas przełożonej z powodów epidemii XXXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska, która odbyła się w Krakowie.
Medal Donata Tylmana jest to najwyższe wyróżnienie w tym środowisku, wręczone mi przez Konsultanta Krajowego ds. obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Prof. Kusz kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie gratulujemy!